10. Infraestructures

Infraestructures eficients i suficients per al desenroll de la societat valenciana.

El corredor mediterraneu

Ret de carreteres

Vies de comunicacio aerea

Vies ciclistes coherents i suficients