11. Compromis en les senyes d'identitat

Difondre i defendre les senyes historiques identitaries valencianes.

 • 140. Promoure, difondre i defendre les senyes d’identitat valencianes, en especial la llengua valenciana, maxim simbol i tesor cultural del poble valencià, la qual estem obligats a difondre en tots els ambits. Son les anomenades "Normes d'El Puig", fruit del consens del moviment cultural i social valencianiste, l'instrument normativisador a utilisar. En este sentit, donem soport a l’Institut d’Estudis Valencians (INEV) com a ent normativisador i normalisador de l’Idioma Valencià. Es tambe simbol d’especial dedicacio la Real Senyera, patrimoni de tots els valencians, que baix els seus tres colors, blau, or i grana, i de la seua corona real, es la representacio emblematica de tot lo Regne de Valencia i de la seua cultura, tant en l'actualitat com a lo llarc dels ultims set segles.
 • 141. Donar soport i maxima prioritat a la candidatura de les Falles com a Patrimoni Immaterial de l'Humanitat. De la mateixa manera, tambe nos comprometem a impulsar i protegir tots els acontenyiments festius (Moros i Cristians, Fogueres, Gayates, etc.) de tot lo Regne de Valencia, per a que igualment puguen ser reconeguts com a Patrimoni de l’Humanitat.
 • 142. Igualment volem defendre i donar soport a la pirotecnia valenciana, com a l’art historic de manipular la polvora que forma part del ADN dels valencians, i aixina ho demostren en tots els pobles del nostre Regne en les seues manifestacions festives, socials, culturals i religioses. Defendrem l’idiosincrasia del poble valencià front a les lleis europees que no arrepleguen ni reflectixen el sentir valencià i la cultura valenciana. Donarém soport a la Federacio Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet (FEVAAC). com a interlocutor valit i organisador dels cursos per a l’utilisacio de productes (CRE / RGCRE –Responsables Grups Consumidors Reconeguts com a Experts-), homologats per la conselleria, aixina com tambe a les diverses colles i associacions coeteres que s'extenen a lo llarc i ample del nostre Regne. Impulsarém l’iniciativa de crear un monument als Mestres pirotecnics valencians.
 • 143. Creacio definitiva del Codic ISO per a la llengua valenciana. Impulsar la creacio del domini d'internet “.VAL” per al Regne de Valencia.
 • 144. Divulgar la gran riquea cultural que posseix el Regne de Valencia. Divulgar i explotar les obres i l’image de les grans figures valencianes, que han destacat internacionalment en en la lliteratura, pintura, musica, escultura, teatre, poesia, etc., les quals servirien no solament per a promocionar la nostra identitat cultural sino que, ademes, eixercirien com a atractiu turistic, originant els conseqüents beneficis economics.
 • 145. Preservar i promoure totes les costums i tradicions valencianes, per a que conserven la seua força i presencia en la societat valenciana. Interes singular per a les Bandes de Musica valencianes, sensiblement afectades en els ultims anys per l’absencia d’ajuda institucional, i que signifiquen un valios tesor a protegir.
 • 146. Dedicar una especial atencio al folclor i la riquea musical tradicional, a la seua recuperacio i difusio. En este camp tenim un immens tesor cultural infravalorat i molt desconegut, en gran varietat de musiques, cants i balls.
 • 147. Promocionar i explotar el patrimoni arquitectonic valencià. Tots els monuments i edificis historics, infravalorats per les distintes administracions, requerixen una especial atencio i divulgacio, primer, entre la propia societat valenciana i, segon, entre tots els turistes que nos visiten. Este patrimoni arquitectonic supon un gran cost en manteniment i sosteniment, per aixo s'han de proyectar plans d’aprofitament i rendiment social, turistic i cultural, que faciliten el seu coneiximent i, ademes, comporten importants ingressos economics.
 • 148. Difondre i promoure els deports autoctons, en especial la Pilota Valenciana. D’igual manera, potenciar els deports populars, es dir, aquells que estan a l’alcanç de la gran majoria de la societat valenciana, en contraposicio al foment i finançacio d’uns atres events deportius que han produit balafiament i deficit en els contes publics, puix la seua practica i organisacio supon un alt cost economic. Facilitar als ciutadans valencians la practica dels diversos deports populars -a nivell no professional-, establint politiques que garantisen instalacions i espais deportius –maximisant el seu aprofitament- suficients i disponibles per a tots.

 

 

 

 • 149. Articular un pla de promocio i seguiment deportiu junt ad un programa de beques. per a estimular als jovens a compaginar la practica deportiva d’elit en els seus estudis, generant, al mateix temps, l’aparicio de nous talents deportius valencians.
 • 150. Reivindicar que la Seleccio Valenciana de Pilota represente en competicions internacionals al Regne de Valencia, a l’igual que se permet a les seleccions vasca i catalana de Pilota. Igualment reclamem el reconeiximent del la Pilota Valenciana com a deport autocton i genuï dels valencians.