8. Televisio valenciana publica

 

Davant de la situacio llamentable de l’ent public valencià de RTVV, demanem que no “resucite” baix el mateix paraïgues normatiu de la Llei de 1984, puix sería tornar al mateix punt de partida que nos ha dut ad este final, es necessari dirigir cap a la despolitisacio i trencar el circul vicios destinat a mantindre l’estatus del poder politic en eixe ent, evitant d’esta manera perpetuar la manipulacio i l’arbitrarietat que ha caracterisat la RTVV.

 

  • 129. Per tot aço, sería prioritari modificar la Llei de creacio en lo relatiu, principalment, a la constitucio del Consell directiu i del nomenament del director general de l’ent, i conduir a la nova televisio i radio publiques valencianes a una gestio interna totalment professional i independent.
  • 130. Fent-ho realitat a través de la convocatoria d’oposicions per als carrecs directius, establint requisits i temari basats en la millor preparacio, qualificacio i adeqüacio per assumir, primer, les responsabilitats propies d’un mig de comunicacio public i plural, segon, la direccio en la programacio que s’adeqüe al nostre Estatut, historia i identitat genuïnament valencianes i, tercer, l’administracio eficient i transparent que requerix qualsevol institucio publica, pero mes encara aquella que difon i promou la realitat de la societat valenciana en tots els seus aspectes.