9. Intervencionisme estatal

 

A causa de la situacio economica, s'han alçat algunes veus demanant l'inervencionisme estatal en la direccio politica i administrativa de la comunitat autonoma.

  • 129. Davant d'aço hem de manifestar lo següent:
  1. La crisis ha vingut sent del mateix color el govern de Madrit que el de Valencia, per lo que no es tracta a una actitut de l'autonomia discorde en les directrius de l'Estat...
  2. Els problemes economics del poble valencià no venen donats per un major balafiament dels recursos financers que el dut a terme en unes atres autonomies, sino per no rebre suficient finançacio per a cobrir les despeses comunas, i per una manca i retras injustificable en les infraestructures que ajuden a la nostra economia a ser competitiva, per part de l'Estat.
  3. Per tant l'intervencio que ha de fer l'Estat es pagar el deute historic, revisar el nostre finançament i adequar-lo a les nostres necessitats i situacio financera, defendre els nostres interessos davant de terceros països dins de l'Unio Europea, realisar les inversions que necessitem per a tornar a ser competitius economicament parlant, i per ultim, reconeixer la nostra realitat i donar-nos el reconeiximent de Comunitat Foral en els beneficis economics que aço comporta.
  • Chimo Puig: "sólo entre 2002 y 2014 el déficit de financiación acumulado supera los 13.000 millones de euros, a los cuales habría que sumar otros 3.000 millones de euros en intereses que podríamos habernos ahorrado si los ingresos adicionales se hubieran dedicado a evitar la emisión de deuda"