Accio Nacionalista Valenciana Insta a Felip VI a que jure els Furs el proxim 9 d’octubre

9/8/2014

Accio Nacionalista Valenciana s’ha dirigit directament, i de manera formal, a la Casa Real en el següent mensage institucional i reivindicatiu: 

“Des d'Accio Nacionalista Valenciana, traslladem a Sa Majestat el Rei En Felip VI, qui hereta el titul de Rei de Valencia, i per tant tambe es Felip V de Valencia, les reivindicacions historiques que el Regne de Valencia mereix recuperar. Entre elles es troba, de manera molt destacada, la recuperacio i el restabliment, de manera integra, de la llegislacio propia valenciana que nos otorgà el Rei En Jaume I en el s.Xlll, i que va constituir el nostre Dret Foral arreplegat en els historics Furs de Valencia, els quals foren abolits i derogats pel primer rei Borbo, antepassat d'En Felip, qui de manera cruel, inhumana i injusta tambe va saquejar i incendiar la ciutat valenciana de Xativa, en la qual se conserva un retrat de Felip V d'Espanya, qui tambe fon IV de Valencia, en posicio cap per avall en recòrt i com a gest de condena d'aquella masacre mai subsanada ni compensada. 

Es per aço que, des d'Acclo Nacionalista Valenciana, reclamem el reconeiximent i l'actualisacio integra del Dret Foral Valencià, en tots els seus aspectes i materies, dins del marc de l'Estatut d'Autonomía Valencià i de la Constitucio, com arreplega la Disposicio Adicional Primera de la Constitucio espanyola vigent. Per tant, com a primer pas per a recuperar esta justa i historica reivindicado, INSTEM a Sa Majestat En Felip V de Valencia a FER ACTE de JURAMENT dels FURS, el proxim 9 d'Octubre de 2014, Día Nacional Valencià, en Les Corts Valencianes, simbol de la representativitat democratica del Regne de Valencia, en l'intencio de reparar i resarcir al Poble Valencià dels agravis patits per la tirania de Felip IV de Valencia, fa 307 anys. En el mateix sentit, INSTEM a Sa Majestat En Felip V de Valencia, aprofitant eixe dia historic i la seua presencia, a programar una visita a la Ciutat de Xativa per a realisar alli mateixa un acte de desagravi i d'homenage a tot el Poble xativenc i, en especial, als caiguts lluitant per la seua llibertat i la seua supervivencia front a les tropes borboniques de Felip IV de Valencia. 

Estos dos actes serien la millor oportunitat per a assentar nous vinculs de convivencia, en l'objectiu de que la Monarquia Borbonica i el Poble Valencià, en general, i la Ciutat de Xativa, en particular, reinstauren i harmonisen les seues relacions historiques les quals havien segut deteriorades a lo llarc dels ultims tres segles.”

 

Miquel Real i Alcocer
President Accio NV