La guerra nuclear i la follia dels politics (i II)./ Per J. Masia

15/5/2022

Doni en el l'articul de la guerra d'Ucraïna moltes raons, pero tambe hi ha raons economiques, els acorts de Minsk, l'adhesio de Crimea o la situacio de la minoria russa en el Donbas −Ucraïna−, pero, si es donen conte Putin pot fabricar un relat creible, es dir, sempre es busca una rao per a convencer a la tropa. Deixar sense raons es dificultar moltissim una agressio. Se que tot es pot tergiversar, es poden fer atacs de fals bandera o construir a un enemic, pero aço requerix temps i diners.

En la crisis de bahia Cochinos (1962) quan els missils sovietics apuntaven a Cuba s'arribà a DEFCON 2 −com tambe en els atacs terroristes del 11s−. Es l'acronim del NORAD (la comandancia encarregada de la defensa aeroespacial d'EEUU) que medix la condicio de defensa, es dir, el nivell d'activacio dels sistemes militars dels EEUU i que van des de la situacio ideal de pau (5) fins al risc nuclear (1).

En estos moments, EEUU te activat DEFCON 3 i per lo que sabem Russia tambe ha activat les forces de dissuasio. Es curios que es destaque pels tots els mijos nomes el canvi d'alerta rus i oculten el de l'OTAN. Tots han pujat la categoria com es llogic i no es la primera vegada que es fa referencia a una guerra nuclear per part dels actors, l'ultima: "El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, considera que 'el peligro' de que el conflicto escale a nivel planetario "no se puede subestimar" (Levante, 25-4-2022) i estan fent proves en missils que poden portar ogives nuclears.

Si lo de Putin no es raonable, lo de l'UE finançant en millons d'euros materal belic per a Ucraïna que ixen d'un fondo nomenat "per la pau" es ya de folls. En 1984, George Orwell alvançava la jugada: el Ministeri de la Pau sera el Ministeri de la Guerra. Que Orwell tinga rao no pinta be. ¡Quín paperot!

Quan s'entra en una espiral desficacis les coses deixen de funcionar be i la frontera entre lo quantitatiu i lo qualitatiu comença a desvanir-se. Putin, l'UE i l'OTAN estan jugant en foc. Les guerres ya no son populars, per aço tots necessiten controlar l'informacio i justificar-les, l'espirit del temps nos ha dut a molts a rebujar-les. En este cas, l'intromissio de potencies nuclears fa d'esta guerra un assunt diferent al d'una guerra convencional. Molts no ho han entens i Susana Griso es lider destacada, pero els va la supervivencia, immediata, en favorir un clima beliciste general. L'esperpent s'esten als neolliberals que no volen pagar imposts, pero, al mateix temps i en contradiccio llogica, reclamen enviar armament... que pensava yo que es pagava en els imposts −que no volen pagar− com les ajudes als refugiats. Igual les armes o les ajudes son com rovellons que creixen en mig del camp i es cullen gratuïtament.

Es parla molt del lent alvanç de tropes, pero independentment dels motius exactes que no coneixem, si Russia escalara la contenda en bombardejos de l'aviacio o en bombes atomiques tactiques estaria a punt d'acabar la guerra. Pero clar, el bombardejos sobre la poblacio civil no tenen bona prensa, com no son Kosovo o Siria que queden molt llunt (?!)... Pareix que Putin ha renunciat a un govern porrito, pero, fa poques semanes tenía una eixida "molt digna" per a negociar: haver renunciat a la conquista del païs a canvi que els deixaren el Donbas i Crimea. Tots cedirien, pero no, la burrera russa es considerable −me pareix que l'unica guerra racional es el dret a defendre's− i les repercussions de l'infern en la terra, aço son les guerres, les haurem de patir encara mes temps. Ucraïna hauria d'acceptar la perdua de les zones mes prosovietiques per a arribar a la pau i l'OTAN hauria de pagar pel seu imperialisme, la seua mentira expansionista.

En el telediari de la nit (TVE1, 27-2-2022) el cap de la diplomacia europa −mes be pareixia un militar−, Josep Borrell, anunciava les sancions −que recorde son billets d'ana i tornada− i que les pagarém tots, alguns mes que uns atres, en pujada de l'inflacio, gasts en defensa i deute, al remat, un fre a la recuperacio. I tenim contes pendents en els desocupats i es que el capitalisme, a base de les seues impertinents crisis cicliques d'autofagocitacio i acumulacio de poder i precarietat −que el filosof Karl Marx revelà− es cada vegada mes inutil, va deixant fora de joc l'ilusio de la gent que nomes vol viure decentment i fer proyectes de vida que frustren sistematicament en tantes crisis.

La geopolitica no enten de sentit comu, l'OTAN i EEUU, que es qui mana, han incomplit la seua paraula d'expansio, per aço, no cal que incorpore mes membres al clup. Quants manco arguments els donen millor. L'identitat russa, mes encara, en l'era sovietica ha segut imperialista, volen tornar a ser una superpotencia i com be saben els valencianistes, necessiten inventar-se la gran Russia o els PPCC. Els simulacres tenen graus i quan s'arriba al quart orde, la representacio no te res a vore en lo real, pert el referent i es crea el desijat, es del maxim artifici i per a descobrir l'original necessitem escorcollar, anar al principi per a descobrir la farsa. Les guerres sempre comencen abans d'obric foc, comencen per la paraula, en la propaganda i la desinformacio. Les poblacions no volen les guerres, es per aço que els governs fan un immens treball de preparacio per al conflicte, si no es guanyen adeptes perdran el poder en les següents votacions.

Des del sentit comu, te poc de trellat rodejar en forces de l'aliança els països llimitrofs perque pertanyen a l'OTAN, Putin sap els seus llimits −la destruccio massiva assegurada no l'oblida ningu−. Proveir de material belic indirectament es tirar-li mes llenya al foc, ho he dit, crec que no es convenient perque els contrincats son potencies nuclears i est es un atre tipo de conflicte, ademes crea un greu precedent. En geopolitica quan acorrales a l'orso, es defendrà, en absoluta seguritat, i l'incompliment dels acorts en Gorbachov per part de l'OTAN quan utilisaren la tactica de la llonganisa d'Adolf Hitler −¡s'ha menjat tot el Pacte de Varsovia!− donava ales a l'orso, era qüestio d'esperar a que despertara del letargo i te diguera: ¡fins aci!

Alemanya triplicarà el gast en defensa, fins arribar al 2%, Espanya se n'ha pujat tambe al carro, com es previsible que facen tots els països, ¿i quí es lucrarà venent armament?, ¿quí suministrarà gas i petroleu a Europa? Els EEUU seran els gran beneficiaris d'este nou pla Marshalll. Si aço no es el negoci del sigle ¿qué ho sera? Una atra guerra freda, albirem dos eixos EEUU-UE i Russia-China. Ya escrigui que este paper subordinat de l'UE als interessos d'EEUU es indecent i poc inteligent. Si no pots ser un tauro sigues una remora, que s'aprofita, i no un polp, carranc, llangosta o calamar que son menjars facils.

Doni la solucio en els estatuts de neutralitat, pero no pareix estar de moda perque Suïssa l'ha abandonat (les neutrals Finlandia i Suecia volen entrar en l'OTAN), el tenía des de 1815, no li paregue suficient les guerres mundials per a trencar-lo, pero la guerra Russia contra Ucraïna si, me pareix esperpentic i un greu erro. La millor rao geopolitica: deixar una via d'eixida a l'orso ferit (com afirmava el cap de l'aviacio germana). Està clar que els països tenen dret a decidir lo que vullguen ser, pero si es troben entre dos potencies nuclears pel mig, que els intrumentalisen, no tenen llibertat i tampoc tenen dret a crear una guerra nuclear, el dret de defensa no implica activar la destruccio massiva assegurada.

Les resolucions de l'ONU no son vinculants i el Consell de Seguritat vetarà qualsevol condena o accio perque Russia i China formen part de la permament i com compendran, en dret a vet, no eixirà cap resolucio llegal d'atac a Russia. I per cert, si Russia o EEUU no reconeixen l'autoritat del Tribunal Penal Internacional, ya me diran cóm va a jujar a Putin per crims de guerra. Ya podem llegir articuls en eixa direccio, pero no ho voran, es ciencia ficcio.

Crec que hem d'entendre que qualsevol opcio que impedixca una guerra nuclear es la millor solucio, per roïna que li puga pareixer al sentit comu o als histerics belicistes.

Mensage per a tots: viu i deixa viure.

 

J. Masia.

Imagens: el roto, telegram