Accio Nacionalista Valenciana propon agermanar les ciutats de Singapur i Valencia

25/8/2014

Accio Nacionalista Valenciana ha propost a l'Ajuntament de Valencia començar en les gestions per a tramitar el agemanament de la ciutat de Valencia en la de Singapur en conseqüencia pel proces de compra del Valencia CF pel magnat Peter Lim, procedent de dita ciutat.

A continuación reproduim el comunicat de ACNV:

“Considerem que la recent operacio de compra de l’entitat valenciana mes important i de mes promocio internacional, el Valencia Club de Futbol S.A.D, per part de l’empresari En Peter Lim de Singapur, es un acontenyiment historic i d’unes repercusions molt rellevants tant deportives per a l’entitat Valencia CF, com tambe per a tota la Ciutat de Valencia a nivell social, cultural i economic.

En l’objectiu d’engrandir i proyectar, mes si cap, la Ciutat de Valencia, aixina com tot el Regne de Valencia, des d’Accio Nacionalista Valenciana (ACNV) s’ha traslladat a l’Ajuntament de Valencia, i a la seua alcaldessa Na Rita Barberà, la proposta de començar les gestions per a tramitar l’AGERMANAMENT entre les ciutats de SINGAPUR i VALENCIA.

Este fet, sense dubte, representa per a la societat valenciana una gran oportunitat en la qual, tambe, deurien d’implicar-se les institucions publiques, en especial este Excm Ajuntament.

Existixen multiples factors que justifiquen la necessitat d’implicar-se i vincular-se d’una manera decidia i ferma, en benefici de la Ciutat de Valencia i dels seus ciutadans:

  1. Promocio i divulgacio en materia cultural i historica a nivell internacional de l’identitat i tradicions valencianes. Al mateix temps, permetre als valencians donar-los a coneixer les singularitats culturals i historiques de Singapur i de la seua zona.
  2. Atraure i potenciar el turisme dins d’una area geografica d’extraordinaries dimensions i possibilitats com es, en este cas, Asía i, molt en concret, l’Estat i Ciutat de Singapur, aixina com facilitar als ciutadans valencians poder coneixer Singapur.
  3. Promoure i desenrollar l’intercanvi social i cultural en Singapur, per al benefici i aprofitament mutu.
  4. Estimular i activar uns atres proyectes economics i inversions empresarials en comu, tenint en conte que Singapur es el centre neurologic de l’economia d’aquella regio i motor empresarial del surest asiatic.
  5. Facilitar i aproximar nous vinculs els quals servixquen d’acostament entre els ciutadans d’abdos ciutats, fomentant les relacions d’agermanament entre dos societats i poblacions, fins al moment, prou desconegudes entre elles, i que juntes milloraran de manera singificativa el seu futur social, cultural, economic i formatiu
  6. D’igual manera, obtindre tambe repercusio positiva en unes atres entitats deportives puix esta operacio economica-deportiva atraura a nous inversors que, davant de l’eixemple del Valencia CF, valoraran la gran implicacio i proyeccio que te el deport en la societat valenciana.

Es per tot aço, i per molts atres fins comuns favorables i ventajosos per al conjunt d’abdos ciutats, que des d’Accio Nacionalista Valenciana PROPONEM i SOLICITEM, a l’Excm. Ajuntament de Valencia, la tramitacio i desenroll d’un Comite encarregat de gestionar i dinamisar l’AGERMANAMENT de les ciutats de SINGAPUR i VALENCIA, i aixina establir els contactes pertinents en els representants institucionals de Singapur, per a poder ser plantejat i aprovat en el Ple de l’Ajuntament per a benefici de la Ciutat i de tots els ciutadans de Valencia i el seu Regne.”

http://vlcnews.es/2014/portada/acnv-propone-hermanar-las-ciudades-de-singapur-y-valencia/