Nous moduls en el nou curs de Cultura Valenciana de l'Institut d'Estudis Valencians

8/10/2017

angels en el canto de la llonja, simbol de l'IEV

            Entre les llinees d’actuacio de l’Institut d’Estudis Valencians (INEV) està la de proporcionar informacio i formacio en temes valencians. Des del INEV es considera que es prioritari, donat l’actual proces educatiu reglat, que allunta cada vegada mes als escolars valencians de la realitat historica que es el nostre poble, proporcionar, a qualsevol persona, formacio sobre aquelles materies que son fonamentals per a entendre el nostre passat i tambe la nostra realitat actual.

            Est objectiu fonamental es el que inspira la programacio del present curs, i ho fa en materies que considera importants.

            El nivell del curs es d’iniciacio, i les classes, a modo de ponencies, s’impartiran en llengua valenciana.  

 

III CURS DE LLENGUA VALENCIANA

Horari: Dijous de 18:30 a 20:00
Inici: dia 19 d'octubre
Lloc: Seu del GAV, C/ Julian Penya, 3
Duracio: Octubre - Maig

 

 

IV CURS DE CULTURA VALENCIANA
Modul A: Historia i Cultura Valencianes:
- Art i patrimoni valencià.
- Edat Mija. Epoca foral
- Epoca contemporanea
Modul B: Identitat valenciana
1. Territori i societat
- L’espai valencià
- Divisions territorials: la divisio provincial
- Vertebracio territorial/ vertebracio social
2. La llengua valenciana
- Singularitat.
- Els processos d’assimilacio i suplantacio

Modul C: Corpus doctrinal de valencianisme:
- Gaeta Huguet Breva: Pensament i orientacions
- Rossent Gumiel:Valencia i Valentinia
- Rafael Trullenque. Nacionalismo valenciano
- Fausti Barberà. Regionalisme i valentinicultura
- L’Assamblea Regionalista (1907).
- La Declaracio Valencianista (1918). Programa
politic d’Unio Valencianista Regional
- Josep Mª Bayarri: El perill catala (1931)
- Valencianisme de postguerra

 

Calendari:
Modul A: octubre-decembre
Modul B: giner-febrer
Modul C: abril-maig
Horari: Dimecres de 18:30 a 20 h
Inici: 18 d’octubre
Lloc: Grup d'Accio Valencianista, C/Julian Penya, 3

 

 

Fulla d'inscripcio: