Accio Nacionalista Valenciana propon l´eliminacio de la quota minima fixa dels autonoms

10/1/2014

La "Secretaria d´Assunts Economics i Turisme" d´Accio Nacionalista Valenciana critica la nova "Llei de mamprenedors" del Govern, perque no millora la situacio dels autonoms, sino que es mes una operacio de maquillage politic del Partit Popular.

Els autonoms valencians patixen la deixadea que fa d’ells l’Estat central, de manera que nos convertim en un dels pobles, junt als restants pobles de l’Estat, en el tracte mes desfavorable als autonoms de tota la Comunitat Europea. En comparacio als atres pobles europeus, els valencians aportem mes a la seguritat social, patint unes quotes abusives, sent per contra els europeus que menys prestacions reben a canvi.

Des d’Accio Nacionalista Valenciana reclamem drets basics com son el dret a la prestacio per desempleo i dret a baixes retribuides des del moment en que es produix la baixa.

Accio Nacionalista Valenciana, propon que les cuotes que hagen de pagar els autonomos siguen proporcionals a la facturacio mensual, eliminant la cuota fixa actual. En l´actualitat, els autonoms han de pagar un minim de 254 euros/mes, simplement per estar donats d´alta en el sistema.

L´unica manera de fomentar el creiximent economic es l´eliminacio de totes les barreres administratives, burocratiques i fiscals per als professionals autonoms, i facilitar la contratacio de personal.