Accio NV Elig-Elche RECOLZA a l' associacio de productors i comersialisadors de magrana 'mollar' ilicitana

21/2/2014

Accio Nacionalista Valenciana ANV Accio NV Elig-Elche RECOLZA a l' associacio de productors i comersialisadors de magrana 'mollar' d' elig i ES CONGRATULA de que per fi sera realitat la DENOMINACIO D' ORIGE per a la nostra varietat local i al mateix temps ANV_Elig recomana el consum de la magrana i del seu suc per les seues potencialitats anticancerigenes i antioxidants