ACNV propon reactivar l'economia valenciana

12/4/2015

Per mig de diferents propostes economiques el partit Accio Nacionalista Valenciana, integrat en la Coalicio AVANT, apunta a la reactivacio de l'economia valenciana com a un dels primers passos per a eixir de la crisis economica i la creacio de llocs de treball.

Segons nota de prensa facilitada per l'equip economic de l'agrupacio nacionalista, s'està treballant per perfilar un programa que done solucions reals als problemes reals dels ciutadans. I poc mes real que la crisis que a tots afecta aixina com la desocupacio. Les propostes del partit valencianiste, assumides per la coalicio AVANT, van encaminades a donar solucions ad este tipo de problemes per mig de solucions efectives i tangibles.

L'agrupacio valencianista integrant de la Coalicio AVANT manifesta que l'actual situacio financera es deu a una nefasta gestio dels politics al carrec del govern de les institucions valencianes. Aposten per detindre les politiques de retallades dels servicis publics per la seua ineficacia puix no han reduit el deficit, sino que han agudisat mes encara la recessio economica, especialment, en el territori valencià. La coalico AVANT propon Impulsar l’economia incrementant l’iniciativa i inversio publica, de manera responsable, eficaç i equanim. Incentivar nous proyectes empresarials a nivell municipal i comarcal, orientats a la participacio de les chicotetes i mijanes empreses, protegint d’esta manera el seu manteniment i desenroll. Congelar i, en la mida de lo possible, disminuir els preus dels carburants per a reactivar l’industria i el comerç. Fomentar el creiximent i desenroll economic, especialment municipal. Establir iniciatives en cada zona que contribuixquen a la creacio de proyectes reals, i que s’arrepleguen en informes a on s’hagen analisat, expost i determinat les distintes capacitats, oportunitats i potencials des d’una perspectiva economica, empresarial i industrial dels municipis. Estes son entre unes atres les propostes llançades per l'agrupacio valencianista per a reactivar l'economia valenciana.

Estes mides son necessaries, s'han de dur a terme si se vol revixcolar l'econmia valenciana, i per a poder fer-las una realitat necessitem politics que les defenguen en fermea i decisio davant de les institucions. En la Coalico AVANT està eixa gent en el compromis inquebrantable de fidelitat i entrega en la defensa dels interessos valencians. La recuperacio es possible. AVANT.

Miquel Real

President Nacional d'Accio Nacionalista Valenciana

Coalicio AVANT