ADEU A LA RESPONSABILITAT (i II) / per J. Masia

13/1/2021

            Si en mides contundents com les de març (2020) costà tres mesos baixar els casos, puix calculen lo que tardarém en mides mes suaus, no cal ser molt inteligent, en arribar a preescolar i omplir dos quadernets Rubio es suficient, per aço sabiem alguns sabiem que lo de salvar les festes era una mantafula. Pero com els senyors i les senyores politiques volen, puix poden, les salvaran a costa de conseguir l'equivalent dels morts d'ETA o d'un Airbus estrellat en dies o en un dia, sense despentinar-se. Pero hem de saber en mans de quí estem: "Isabel Díaz Ayuso una presidenta apañada que se viste y peina sin ayuda de estilista y ni peluquero" (El Mundo -La Otra Crónica-, 8-12-2020). I pujant en les enquestes, ¡en un parell!, envoltada com un sushi en un trage de 24 grans banderes espanyoles i madrilenyes, recordant els millors xous de Pujol en la quatribarrada.
            Els recorde que una IA (incidencia acumulada) de 50 es risc extrem (segons el Centre Europeu per a la Prevencio i el Control de les Malalties), puix aci quan teniem una IA de 198,77 (actualisacio 271, 15-11-2020; actualisacio 284, 5-1-2021, IA de 296,29 ), i quan estava mes alta, ya es plantejaven reduir les mides constrictives, ¿es normal que multiplicant el parametro maxim parlen de suavisar-les? Puix no i no ho sera mai, hi ha una preocupant perdua del juï de realitat. Tot aço afecta a la credibilitat dels actors. Si be alertaren els primers, l'OMS no recomanava l'us de maixqueretes, pensaria que els aerosols eren uns exoplanetes descoberts despusahir per la NASA, tampoc ajudava molt a controlar la pandemia. ¡Es que es resistia a coneximents demostrats com la dinamica de fluits o la seguritat de les maixqueretes! La perplexitat era observar ad algu que afirmara que el Sol no ix i es pon tots els dies. ¿I qué vaig fer yo? Com que soc tecnic superior en prevencio de riscs laborals, compri material en China i els meus familiars portaven FFP2 des del primer moment quan ningu les recomanava, ¡ningu! Han d'aplicar, tant si tenen els coneximents necessaris com si no, una dosis d'escepticisme davant de dinosauris que tenen una capacitat de resposta molt lenta o interessos no convergents en els seus.
            L'EPI mes conegut en l'ambit empresarial es la maixquereta, sobre tot utilisada front a productes toxics o contaminants per via aerea. Per lo vist, el senyor Simón no tenía ningun prevencioniste en el seu equip, ni sabien que els aerosols no eren un grup de musica o un modern avio de combat europeu –ignorant aixina el document que firmà el senyor en un autoengany epic–. No estigue present la mentalitat precabuda quan mes necessaria era, al principi, i junt als mijos de comunicacio nos des-informaven: es un refredat que no arribarà aci; nomes alguns curiosos oloravem que les coses no estaven clares. L'hemeroteca no falla. Este senyor es responsable del Centre de Coordinacio d'Alertes i Emergencies Sanitaries del ministeri de Sanitat, no d'un institut d'epidemiologia, estadistica o informatica, es dir, li paguen per a que les evite o per lo manco mitigue efectes, no per a que faça fulles d'excel, pero les declaracions que subestimaven o minimisaven l'alcanç real son de traca per impropies del seu carrec, que se repassen tots qué es el principi de precaucio o el de prevencio abans de parlar. En acabant, que repartixquen carrecs. ¿He de recordar les dimissions d'alts carrecs responsables de sanitat en l'inefable Ayuso –en octubre ne portava 7–?

La farsa neolliberal: sense imposts millors servicis
            Si els que ho han fet mal se n'hagueren anat al carrer, els que ocuparen el seu lloc, provablement –hi ha molta gent desempleada i molt formada– s'haurien preparat una miqueta mes o ya vindrien en la lliço depresa, que lo de la teoria de catastrofes, caos o els equips multidisciplinars no son coses noves ni 'nous paradigmes'. Tambe hem de tindre en conte que en ultim terme els politics son poregosos oportunistes i si s'hagueren d'haver tancat les fronteres quan tocava 'cientificament', la patronal i els treballadors haurien cridat a la sedicio, la rebelio i l'assalt al Congres (a l'estil trumpia), a la revolta armada contra el govern illegitim –assumir la derrota electoral com qualsevol democrata els costa una miqueta prou– filocomunistaetarra que vol trencar la sacrosanta unitat espanyolissima –alguns fascistes ho digueren publicament i tots ho pensen–. Les tancaren quan clamava al cel, ni un segons abans, per cert, que tots els neolliberals, inclos l'ornitorrinc, reclamen ajudes a "pare estat", el mateix que no volen vore ni en pintura, almenys teoricament, perque en la practica els ha fet la boca un frare, s'agarren a la mamella i no la solten, esta es la gran farsa dels carronyers inconsistents en les seues creences. ¿Si no volen pagar imposts cóm els va a ajudar, creuen que l'estat planta euros a vore si creixen? Aço resulta tan indignant i risible al mateix temps que si no fora per lo trista que es la situacio era per a enviar-los a Tombuctu.  ¿No volien un mercat desregulat, sense intervencio estatal que s'autorregulava per la gracia divina o la ma invisible d'Adam Smith? Estos falconets, la majoria d'ells morts de fam o pobrets d'espirit al servici d'una chicoteta elit extractiva, nos volen fer combregar en rodes de moli, perque difonen la quadratura del circul: baixar imposts i tindre excelents recursos publics... o ajudes en temps de pandemia que plouen del cel. I per a quede clar la dreta extrema i l'extrema dreta no ho hagueren fet millor, poden analisar les sifres en les comunitats que governen. Ells crearen el problema precarisant i colapsant lo public, reduint efectius i capacitats, perque Madrit te la mes baixa inversio per habitant en sanitat i atencio primaria, per aço son la comunitat que menys vacuna. L'objectiu era reventar-los per a justificar la privatisacio, en el fals romanç de l'eficiencia empresarial, es el capitalisme d'amics i les consegüents portes giratories. No podem deixar en mans de qui crea un problema la resolucio, es epistemologia basica.
            Es important reflexionar per a vore quína responsabilitat te cadascu aci, els politics i els inutils experts depenents en tenen la seua i ya era hora que haguerem vist una actuacio diligent que ni està ni se l'espera, perque en estes sifres covid dir que 'podrien endurir mides' es una impostura: diuen hui lo que havien d'haver fet ahir. Acabar en la responsabilitat publica es un mal negoci per a l'estetica i l'etica. Emulant a Immanuel Kant: fins a un poble de dimonis ho tindria present.  
Imagens: diariodigital.com.mx, facebook de Coque Malla (El Roto)

J.Masia