Anticorrupcio es querella contra Camps

15/1/2015

F-1. La gestio de la competicio en Valencia. Ecclestone: "Camps m'organisà una reunio en ell i en Rita Barberá per a parlar de la Formula 1". El fiscal es recolza en la declaracio del magnat de la F-1 per a acusar a l'expresident. Anticorrupcio veu "solits indicis delictius" contra Camps per la gestio de la F-1. Per a la fiscalia "es complixen els requisits factics i normatius dels delits de prevaricacio i malversacio de cabals publics" en l'actuacio de l'expresident. "Fon Francisco Camps qui li digue al senyor Ecclestone en qui devia contractar".

 

Francisco Camps y Rita Barberá saludan a Ecclestone en Valencia en...

Francisco Camps y Rita Barberá saludan a Ecclestone en Valencia en 2008.

Escrit traduït de: GEMA PEÑALOSA Diari El Mundo
La Fiscalia Anticorrupcio considera que deu de ser el Tribunal Superior de Justicia valencià el que conegua la querella presentada contra l'expresident de la Generalitat Francisco Camps, aforat com a diputat autonomic, per la gestio de la Formula Uno en Valencia a l'existir "solits indicis delictius" 
En un escrit alçat al TSJ, la Fiscalia es reafirma en els delits que ya li atribuï en una querella recent: prevaricacio administrativa i un delit continuat de malversacio de cabals publics. Ademes, es recolza en jurisprudencia, entre ella un auto del Tribunal Suprem relacionat en l'assunt dels ERE en Andalucia, i en la declaracio de Bernie Ecclestone, qui manifestà que en acabant de la carrera de GP2 que es celebrà en Valencia en l'any 2006, el llavors president Camps organisà una trobada en ell i en Rita Barberà, alcaldesa de la ciutat de Valencia.

"El 26 de septembre de 2006, em trobi en el president Camps i Rita Barberá en el Palau Presidencial en la ciutat de Valencia per a discutir la possibilitat d'una celebracio d'un event de Grand Prix en un circuit urba en la ciutat. Em dugue un contracte de promocio proyecte carrera (RPC) a la reunio. No recorde la discusio al voltant de taxes especifiques en eixa reunio", declarà Ecclestone al fiscal Vicente Torres fa varies semanes.

Anticorrupcio conclou, "com es pot observar de la declaracio del senyor Ecclestone" (en concret les dos ultimes frases), que fon Francisco Camps "la persona que propongue un contracte de promocio de la carrera de Formula 1, quan l'unic contracte que es firmà fon el del dia 1 de juny de 2007 entre Formula 1 i Valmor Sports S.L.".

"Ademes -continua la Fiscalia- fon Francisco Camps qui li digue al senyor Ecclestone en qui devia contractar". Anticorrupcio insistix en que per orde de la Generalitat, presidida per Camps, s'interpongue una empresa privada "que caria d'infraestructura personal, material i economica per a assumir esta llabor", en referencia a l'empresa  Valmor. Tambe acusa a l'expresident de "lliurar" a Valmor de pagar el canon de 2009, fent que assumira els 26 millons d'euros una empresa publica. Aixina mateix, Anticorrupcio tambe destapa "els sopars que s'organisaven en el "motor home" de Jorge Martinez Aspar soci de Valmor, l'empresa que organisà la prova- en els patrocinadors a les que acodia Camps i Juan Cotino".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Accio Nacionalista Valenciana considera imprescindible per a acabar en este tipo d'actuacions lo reflectit en el nostre programa:

  8.     Eliminar la figura de l’aforament en el nostre Estatut (art.23.3) i delimitar els privilegis dels representants politics. La nostra proposta de reforma d’eixe articul en qüestio es:"Els membres de Les Corts, fins i tot despres d’haver cessat en el mandat, posseiran prerrogativa d’inviolabilitat tant penal com civil pels vots emesos en l’eixercici de les seues funcions publiques, aixina com tambe per les opinions manifestades, sempre i quan estes no atenten contra les senyes identitaries arreplegades en el present Estatut d'Autonomia, els drets fonamentals i les llibertats constitucionals".

 A banda de l’excepcio anterior, durant el seu mandat, cariran d'aforament, es dir, tindran la mateixa relacio en la llei i se’ls aplicarà de la mateixa manera que als restants ciutadans, per tant podran ser detinguts i retinguts per actes delictius realisats en el territori del Regne de Valencia, sense que siga necessari que l’acte delictiu siga flagrant, corresponent decidir sobre la seua inculpacio, preso, processament, si es el cas, i juï al jujat ordinari respectiu competent, el qual, al mateix temps, tambe evitarà que qualsevol proces de privacio de llibertat tinga algun objectiu politic destinat a obstaculisar les funcions parlamentaries del membre de Les Corts.

 Fora del territori valencià la responsabilitat penal i civil serà exigible, en els mateixos termens, davant de la Justicia corresponent, com a qualsevol atre ciutada."

-Aixina mateix, ACNV demana el cesament fulminant de Francesc Camps de les institucions valencianes de les que forma part per haver segut president de la Generalitat valenciana, com puga ser el Consell Juridic Consultiu, a on es "Conseller nat".