Avanç en l'investigacio contra l'Esclerosis Multiple.

23/10/2014

Una troballa clau en la lluita contra l'esclerosis: Un equip d'experts lliderat per Guillermo Estivill, obri noves portes en el tractament de psicopatologies relacionades en transtorns d'ansietat o malalties neurodegeneratives, entre unes atres dolencies.

Acit lisofosfatidic (LPA). Eixe es el nom d'una chicoteta molecula de grasa molt abundant en la nostra sanc, pero de la que fins fa un par de decades apenes se coneixia la seua existencia. Ara, un grup d'investigadors liderats des de Malaga per Guillermo Estivill ha descobert que juga un paper en el funcionament del cervell i del sistema nervios, una troballa que obri noves portes en el tractament de psicopatologies relacionades en transtorns d'ansietat o deficits de memoria, pero tambe de malalties neurodegeneratives com l'esclerosis multiple o la ELA.

Recentment, la prestigiosa revista "Brain Structure & Function" ha publicat l'ultim estudi relacionat en esta llinea d'investigacio, i que se centra en la funcio que juga un receptor del LPA en la formacio de la mielina, la coberta protectora que rodeja les neurones i que interve en la transmissio de les senyals nervioses.

Este descobriment podria ajudar a neutralisar els danys en patologies a on te lloc una degeneracio i una destruccio de la mielina, tal com ocorre en l'esclerosis. L'inflamacio en el sistema nervios conduix a la destruccio de la mielina, ultima responsable de la transmissio de les senyals entre les neurones. Segons explica Guillermo Estivill, director del Grup d'Investigacio en Neuropsicofarmacologia de Transmissors Lipidics i investigador de l'Unitat de Gestio Clinica Intercentres de Neurociencies de Malaga, "en la majoria dels casos la resposta neural es incapaç de lograr una regeneracio adequada per lo que, des d'un punt de vista terapeutic, es essencial identificar nous factors involucrats en promoure la formacio de mielina".

Estos treballs han permes identificar una participacio essencial del LPA en els oligodendrocits, que son les celules que produixen mielina a lo llarc del desenroll normal del cervell. En paraules de Beatriz García Díaz, primera firmant del treball i investigadora posdoctoral en el Departament de Neurologia de l'Universitat de Columbia en Nova York, "es tracta d'un lipit regulador, que interve tant en la diferenciacio de l'oligodendrocit, per al seu correcte funcionament, com en l'adequat transport dels components celulars a la membrana celular per a formar la mielina i lograr una fibra nerviosa funcional".

En el proyecte han participat investigadors clinics dels hospitals de Malaga i de les facultats de Ciencies, Medicina i Psicologia de l'Universitat de Malaga; el Departament de Neurologia de l'Universitat de Columbia en Nova York; l'Institut d'Investigacions Biomediques Alberto Sols de Madrit; el Grup de Neuropsicofarmacologia del IBIMA i el Departament de Neurociencia Celular i Molecular de l'Institut d'Investigacions Scripps en California.

Dins d'este camp, el grup de Guillermo Estivill investiga tambe en la terapia celular per al tractament de l'esclerosis multiple per mig de l'us de models animals, en colaboracio en el grup d'investigacio del IBIMA Neuroinmunologia que dirigix Oscar Fernández. Els investigadors destaquen l'especial relevancia d'est estudi pel seu potencial terapeutic, donat la necessitat de trobar terapies farmacologiques capaces de regenerar eficaçment els danys de la mielina en patologies desmielinisants, com ocorre en l'esclerosis multiple.

En decembre del passat any, Estivill i el seu equip ya presentaren l'investigacio al voltant del paper del LPA en la formacio de neurones a lo llarc del desenroll embrionari cerebral i en l'hipocamp del cervell adult. En concret, demostraren que, en el sistema nervios, el LPA actua com senyalisador entre les celules nervioses regulant numerosos processos biologics encaminats a que el nostre cervell funcione, i que inclouen, entre uns atres, el desenroll cerebral o el seu paper en els processos de memoria i aprenentage i en les conductes emocionals.

 

 http://www.diariosur.es/malaga-capital/201410/19/hallazgo-clave-lucha-contra-20141019212640.html