AVANT decidix presentar-se a les eleccions generals.

15/7/2015

Secretaria General d’AVANT

Gabinet de comunicacio 

NOTA DE PRENSA

La federacio AVANT ha decidit, per unanimitat, que es presentarà a les proximes eleccions al Congres dels Diputats i Senat, en la finalitat de fer aplegar l'unica veu valenciana que no te obedicencia de partit ni a Madrit ni a Barcelona, per a fer-se escoltar pel govern central de Madrit. 

AVANT vol fer real el poder politic valencià en Madrit; un poder que mai hem eixercit, ya que mai nos han tingut en conte, estant en la coa de les inversions de l’Estat i sent de les comunitats que rep molt menys de lo que aporta a l’Estat. Eixe poder valencià i valencianiste ha de ser d’estricta obediencia valenciana per a  defendre lo nostre i exigir lo que nos pertoca.

En paraules del seu secretari general, “l’Eixecutiva d’AVANT seguix treballant i els tres partits que, a dia de hui, conformen la federacio AVANT, Accio Nacionalista Valenciana, Renovacio Politica i Coalicio Avant Albal, han decidit acodir a les eleccions generals al Congres dels Diputats i Senat per la circumscripcio de Valencia baix una mateixa llista. Podem afirmar que estem en conversacions prou alvançades per a que AVANT tambe es presente per Castello. Es la nostra obligacio lluitar per la nostra terra valenciana i estar presents alla a on es prenen les decisions que nos afecten en el dia a dia. 

Anem a exigir un nou sistema de finançacio per al poble valencià que acabe en l’infrafinançacio que estem patint, sent l’unica autonomia de l’Estat que aporta mes de lo que rep de l’Estat, estant per baix de la mija en quant a renta, situacio que no nos permet ni atendre a les despeses corrents. 

Exigirém tambe les inversions per capita que nos corresponen per poblacio a l’Estat. Farem valdre el principi de solidaritat entre les comunitats i pobles de l’Estat que ampara la Constitucio. Fa molts anys que el poble valencià està esperant infraestructures que uns atres ya fruixen des de fa temps, i que paga l’Estat; en eixa llinia s'exigirà, ya d’una vegada, la conclusio i eixecucio de ‘proyectes eterns’ i que fa anys es retoquen i mai se fan, com el soterrament de les vies del tren i la construccio de la nova Estacio Central de la ciutat de Valencia i un jardi en la seua superficie, o l’acces nort al port de la ciutat de Valencia, la construccio de l’estacio intermodal en PortCastello, millorar la conexio per ferrocarril en les comarques del sur i assegurar l’abastiment d’aigua per a camps i ciutats d’estes comarques, etc. En AVANT nos neguem a que tindre obres provisionals o pendents, de per vida, siga lo normal i farem lo impossible per a posar solucio i fi ad estes situacions.”

 

Vt. Bellvis, Secretari General i portaveu d’AVANT