AVANT tria a la seua nova Eixecutiva i alvança, en ilusio i ganes, cap al futur

11/7/2015

Secretaria General d’AVANT

Gabinet de comunicacio 

NOTA DE PRENSA 

            AVANT tria a la seua nova Eixecutiva i alvança, en ilusio i ganes, cap al futur. 

La federacio AVANT, integrada pels partits politics Accio Nacionalista Valenciana, Renovacio Politica i Coalicio AVANT Albal, en celebrar diferents reunions tingudes lloc en les agrupacions locals de: Valencia, Albal, Burjassot, Quart, Massamagrell i Rafelbunyol, ha determinat que, en acabant de la prova que va supondre les passades eleccions locals i autonomiques, a on acabava de naixer dita federacio, està encara creixent i donant-se a coneixer a la societat valenciana. Personifica, puix, la tan demanada unio del valencianisme en una sola força i veu.

AVANT es declara com l’opcio politica del panorama valencià en mes estricta obediencia valenciana, democratica i valencianista, que vol aglutinar ad aquells que defenen els interessos dels valencians, front a unes atres forces que es diuen valencianistes i miren cap a les terres del nort de l’Ebre o cap a la meseta.

            En ilusio està treballant per a implantar-se a lo llarc i ample del territori valencià, en la conviccio de portar ad esta terra al segle XXI, en modernitat, en exigencia de lo que nos pertoca als valencians per llei, davant de les institucions corresponents, i en la ferma defensa de tots els interessos dels valencians. “Es l’hora de les persones, pero ho es de veres, no com fa l’actual tripartit que està mes preocupat de reobrir la Televiso Publica, sense saber els diners que nos costarà, o de tindre les ultimes tecnologies pagades pels nostres imposts, que de millorar les urgencies dels nostres hospitals o d’acabar en els barracons dels nostres coleges i instituts”. “En este sentit estem treballant per tal de creixer i ser uns servidors del poble, unes persones que donen totes les explicacions que siguen necessaries al poble, com a mostra de transparecia i democracia.”, ha afirmat en declaracions, Vicent Bellvis.

            “Podem afirmar ya que estem mantenit reunions en unes atres formacions politiques d’ambit local a les que animem a sumar-se al proyecte de futur d’AVANT.”, va afegir Bellvis. 

            S’ha pres la decisio, per part dels tres partits que integren la federacio, de formar l’eixecutiva que es constituix per a, en l’any següent, alçar a un Congres federatiu unes bases d’afiançament del proyecte. En este fi, es trià com a president a Benjamin Lafarga, l’actual president de Renovacio Politica; com a secretari general i portaveu a Vicent Bellvis i a Miquel Real, actual president d’Accio Nacionalista Valenciana com adjunt a la secretaria general, entre uns atres.

            Aixina mateixa, han segut triat els distints responsables i integrants de secretaries d’arees tan importants com: Accio Social, Educacio i Cultura, entre unes atres, per a que arrepleguen les inquietuts i propostes de la societat valenciana, per a fer el millor proyecte possible i que mes s’ocupe dels interessos del dia a dia dels valencians. 

 

Vt. Bellvis, Secretari General i portaveu d’AVANT

Telf. 618 350 132 ( vicevalen@hotmail.com)