Barcenas: "No m'arrepenedixc de res, ho tornaria a fer tot igual"

23/1/2015

Luis Barcenas ha declarat a l'eixida de preso que no s'arrepenedix de res i que ho tornaria a fer tot igual. Aixo vol dir que els 19 mesos que porta en preso li han valgut la pena. Li trau en conte estar un temps en preso a canvi de tren de vida que ha dut i de la part que encara amaga dels diners presuntament 'distrets' dels contes del PP. No oblidem que tenint els contes embargats, ell, (la seua familia) ha reunit els 200.000 euros que el juge li ha posat de fiança. Indiscutiblement ha pres bona nota de les paraules del seu companyer de partit, Mariano Rajoy: "Luis, aguanta, se fort" enviades per mensage al seu movil  (sms) quan s'iniciava el proces.

Del restant de declaracions fetes davant d'una multitut de periodistes a les portes de la preso, es desprenen dos coses. Una que te resentiment cap ad alguns membres del PP, aço correspondria a la seua ratificacio de la segona contabilitat del PP, "tant el senyor Lapuerta com yo erem els respondsables d'eixa contabilitat", i a les seues paraules "hi ha gent que no ha assumit les seues responsabilitats, yo porte deneu mesos assumint-les"." el PP no ha de tindre por, he segut fort".  I per un atre costat, que encara li queden 'amics' dins del partit, als que deu llealtat, quan afrima "El PP es el partit que deu de governar".

Vorem lo fort que es quan les peticions de condenes es transformen en sentencies en firme. 42 anys li demana el fiscal vorem en quants anys queda en acabant del juï.

L'advocat de Barcenas

El lletrat Alfonso Trallero ha afirmat que tindre 20, 30 o 40 millons en Suïssa no es delit i que no entent que li dicten preso al seu client. Efectivament lo que si es delit es quan eixos diners corresponen a evasio de capitals, finançacio irregular i enriquiment irregular o no justificat. La qüestio està no en que tinga eixos diners, sino d'a on venen i cóm s'han conseguit, cosa que fins al moment no ha pogut justificar el senyor Barcenas. Aço sense oblidar que ademes està acusat de frau fiscal, soborn (cohecho) i blanqueig.

Accio Nacionalista Valenciana demana que les responsabilitats a tots els nivells siguen depurades. La finançacio irregular dels partits politics deu de tindre conseqüencies per a dits partits. No podem separar la figura de Luis Barcenas de la del Tesorer del PP, carrec que eixercia mentrimentres cometia els delits, i el partit que presuntament era el major beneficiat de les activitats de Luis Barcenas.

Foto ATLAS / El Pais