Bochornosa intervencio de la reina Leticia en els premis Jaume I

16/12/2017

            Nou insult i agravi de la monarquia borbonica a la Nacio Valenciana. En nom del rei Felip VI i en el beneplacit del tripartit que assola la cultura valenciana, seguint els passos marcats pel Partit Popular, la seua dona, la reina Letizia, llançà unes paraules en l'inauguracio dels premis Jaume I d'enguany en un barceloni arredonit venent el fet com si l'intervencio estiguera feta en llengua valenciana.

            Posats a fer us d'una llengua aliena al poble valencià, i vista la preferencia de la monarquia pel catala, ben be podien haver fet un chicotet guiny al poble valencià utilisant la variant tambe catalana occidental que almenys, foneticament, nos es mes comprensible i propenca a la llengua que parlem els valencians, encara que nomes siga per l'influencia que la nostra llengua te en eixes terres per ser poblacio llimitrof en el nostre regne.

            Actuacions com estes donen com a resultat una desafeccio creixent en la corona i en la figura del cap d'Estat. Les curtes atencions que el pare del monarca actual nos dedicava als valencians esforçant-se en els seus discursos per evitar formes que nos sonen alienes i introduir girs autoctons, son recordades ara inclus en nostalgia i posen en evidencia la diferencia de sensibilitat entre l'anterior monarca i son fill.

            Abans els valencians erem reconeguts, tal i com consta en la Constitucio, com un dels pobles de l'Estat en llengua propia. Ara, gracies al Partit Popular i als partits que promociona per mig de la seua politica cultural i subvencions concedides a entitats que propicien el regionalisme catala en terres valencianes, aixina com per l'actitut de la corona que borra tot vestigi de reconeiximent i essencia a la llengua valenciana, nos trobem en que eixe reconeiximent s'ha quedat en un fet nominal. Li diuen valencià, i nos claven el barceloni.

            Avergonyit es queda u escoltant a la reina Letizia pronunciar de forma tan brofega la que se supon es llengua valenciana.

            ¿Fins a quàn anem a tolerar estos agravis?  ¿per qué no deixem de ser subdits i eliminem esta arcaica institucio casposa? 

 

Image: Letizia Premis Jaume I, levante-emv.com
Video:  Top tv, llenguage brofec

 

Miquel Real