Bruseles investigarà el desti dels diners per a construir coleges

17/1/2015

La Federacio d'Associacions de Pares d'Alumnes  (FAPA) denuncia davant del Parlament Europeu per a que s'investigue el desti dels diners per a la construccio de coleges en el Regne de Valencia. Educacio diu que els fondos estan justificats encara que s'han reprogramat actuacions. Europa ho investigarà.

La consellera Català y el conseller Máximo Buch, antes de la rueda... 

La consellera Català i el conseller Máximo Buch, abans de la roda de prensa.  Foto: JOSÉ CUÉLLAR

Infomacio de Noa de La Torre, diari EL Mundo 
¿A on estan els 650 millons d'euros que el Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha destinat a la construccio i rehabilitacio de centres publics en les comarques centrals de Valencia? Esta es la pregunta que feu FAPA-Valencia al Parlament Europeu, i que ara es va a investigar, segons alvançà ahir la Federacio de Pares d'Alumnes.

El Parlament Europeu ha admes a tramit la denuncia interposta per FAPA-Valencia davant del Comite de Peticions per a que l'Institucio europea prenga mides respecte a l'estat d'infraestructures dels coleges publics valencians.

No es la primera volta que en lo Regne de Valencia es posa en dubte el desti d'estos fondos. Sense anar mes llunt, la plataforma del colege Cremona d'Alaquas ya denuncià que el BEI concedi fondos per a construir el colege. Una actuacio que mai es dugue a terme i que ha tingut conseqüencies: al ser un centre en barracons i en pocs alumnes, la Conselleria ha decidit anar suprimint les seues llinies d'infantil per a derivar als chiquets a uns atres coleges del municipi. Dit en unes atres paraules, un colege que podia haver-se construït en diners europeus està destinat al tancament.

D'ahi que la peticio de les associacions de pares faça una crida al Parlament europeu per a intervindre "en respecte al gran retras que estan patint els proyectes de construccio d'escoles en Valencia". Segons l'informacio que aporta FAPA-Valencia, el Banc Europeu proporcionà una finançacio de 300 millons d'euros per a proyectes de modernisacio en escoles de Primaria, Secundaria i Tecniques en 2008, i uns atres 350 millons d'euros per a un atre proyecte en 2010.

FAPA-Valencia, no obstant, argumenta que les obres de construccio i millora son "molt insuficients" i que alguns proyectes s'han mantingut "inactius", en lo que "els estudiants continuen tenint unes condicions deficients que no complixen els estandarts minims requerits per la llei".

¿I qué diu la Conselleria d'Educacio? Segons la seua titular, María José Catalá, "tots els diners provenints del Banc Europeu d'Inversions s'han destinat a construir coleges en el Regne de Valencia", assegurà ahir en acabant de la trobada del ple del Consell. En l'Eixecutiu valencià estan "absolutament tranquils" al voltant d'este tema.

D'entrada, Catalá matisà que el Parlament Europeu "admet a tramit totes les queixes que es presenten". "Els lletrats directament l'admeten a tramit i no es realisa cap tipo de votacio", recordà. Segons la versio de la conselleria, Educacio subscrigue dos prestams en el BEI.

En el primer cas, estava dotat en una inversio de 1.293 millons d'euros, dels quals el BEI finançà 500. "Este prestam ha segut totalment desembossat i justificat al BEI i comprengue la construccio de 237 centres educatius", assegurà la tambe portaveu del Consell.

El segon es firmà inicialment per a una inversio de 1.604 millons d'euros, desglossada en dos trams. El primer tram, segons Catalá, contava en una inversio de 1.018 millons i aci el BEI prestava uns atres 500. Catalá insisti en que "totes les actuacions estan totalment realisades i justificades".

En quant al segon tram, "tenía un import de 586 millons i el prestam del BEI pujava a 300 millons". Pero sobre este, Catalá explicà que les actuacions s'estan reprogramant.

El colectiu de pares, no obstant, insisti enque part dels diners s'han esfumat. "Ni sabiem ni sabem a on estan els diners per a l'educacio dels nostres fills, aixina que davant de la manca de responsabilitat de la Conselleria d'Educacio hem tingut que acodir al Parlament Europeu per a que investigue qué ha passat", apuntà la presidenta de FAPA-Valencia, Eva Grimaltos. L'entitat, per lo tant, està "a l'espera de que es determine a on estan els diners per als plans de Creaescola.

En materia d'ensenyança Accio Nacionalista Valenciana Propon:

PROPOSTES EN ENSENYANÇA: 

  1. Oferir una ensenyança publica de calitat, garantisar la llibertat d’eleccio de centres d’educacio per part dels pares, facilitant i respectant l’opcio de triar una educacio privada, aixina com impulsant la participacio i decisio sobre el proces educatiu, siga privat o public, i inclus propiciant la colaboracio entre educadors, pares i alumnes en la seleccio dels continguts mes adequats del programa educador.
  2. Regenerar, des de l’Administracio valenciana, l’ensenyança publica per a oferir una opcio de major calitat als pares i alumnes. Incrementar la formacio pedagogica del professorat public, en l’objectiu, primer, d’aumentar la capacitacio i preparacio dels docents i, segon, de millorar els resultats de l’alumnat, d’eixa manera se potencia la calitat i competitivitat dels centres publics.
  3. Priorisar la reduccio del fracas escolar invertint, de manera ordenada i equanim, per a dotar de mes mijos i docents en els centres educatius publics, puix la disminucio del ratio alumne/professor es directament proporcional a la disminucio del fracas escolar, com ocorrix, per eixemple, en els països escandinaus. Pensem que l’evolucio de qualsevol societat depen de manera decisiva en la calitat de la seua ensenyança.
  4. Suspendre el pla de trilingüisme, per ser en l’actualitat una mida politica fora de la realitat educativa i de nula eficacia docent. Millorar el rendiment intelectual dels alumnes, a través de programes que potencien el nivell de disciplina i concentracio en l’estudi, ademes d’estimular el treball de l’alumne fora de l’aula. Combinar nous i alvançats sistemes d’aprenentage en les ultimes tecnologies, favorint d’esta manera l’assimilacio dels diferents conceptes a partir de la manipulacio, observacio i experimentacio. Reduit el fracas escolar, plantejar l’implantacio progressiva del coneiximent de l’angles. Protegir i primar el coneiximent de l’idioma valencià junt al de la cultura valenciana, com a simbols identitaris i potenciadors de l’identitat propia valenciana, en contraposicio a l’actual ensenyança d’un llenguage i pseudo-historia aliens als valencians i a la seua evolucio a lo llarc dels segles, que de cap manera representa a l’autentica Llengua Valenciana ni a la personalitat del Poble Valencià.

Des d'Accio Nacionalista Valenciana considerem que mantindre als chiquets en barracons, (mida temporal d'urgencia) any darrere d'any, sense les condicions minimes necessaries i requerides per llei, es una mostra de l'irresponsabilitat del govern del PP i del seu despreci pels ciutadans. Exigim actuacions immediates, agilisacio d'obres, aixo si, sense oblidar el fi per al que se fan. No volem mes "experiments" que transformen les escoles en forns crematoris en estiu i neveres en hivern.