Caos en la Conselleria d'Educacio

4/8/2016

vinyeta pare anant a Conselleria a demanar les opcions del fill

            Aplegaren fa un any a les administracions en l'idea de ser el “govern del canvi”. Digueren que inclus anaven a canviar aquelles coses que funcionaven acceptablement be o tenien un grau infim d'erro en els seus procediments i resolucions, fugint a qualsevol preu del model de gestio anterior.
            El preu d'eixa fugida desesperada, al menys en Educacio, ho estan pagant els alumnes i families, i no a soles estos sino tambe les direccions dels centres educatius. Els primers, perque a causa d'una mala programacio de l'aplicacio informatíca Itaca, encarregada entre unes atres coses de l'assignacio de places, s'estan veent sense plaça escolar i/o condenats a no poder cursar els estudios triats -en el cas dels cicles formatius-, i els segons perque estan actuant com a verdaders martirs que soporten a diari les protestes i critiques de pares i estudiants que veuen quebrades les seues opcions i no entenen el motiu, maxim quan complixen tots els requisits de Conselleria i veuen com s'assignen places a estudiants que el grau de compliment de criteris d'assignacio es menor que el propi. Tot un desgavellament.
Es una siituacio pareguda a l'experimentada fa poc en la mateixa Conselleria en les Comissions de Servicis dels professors, a on s'havien donat a casos menys greus i casos flagrants quedaven fora sense adjudicar per no entrar, segons ells "dins dels suposts de la convocatoria".

            La resposta tant en un cas com en un atre ha segut el mateix: protestar via instancia directament a la Conselleria. Davant de lo qual, en un mes de poca activitat com es agost i de minims laborals, es de supondre que setembre tindra un superavit  de treball que possiblement excedixca la plantilla, entre uns i uns atres. Ya està sonant que, contravenint l'orde inicial de començar el dia 12 de setembre, s'haura d'ajornar el principi del curs cap a octubre.

            En el primer cas es cridaner que pares i estudiants no entenguen be el sistema d'assignacio de les places educatives. Pero en el cas dels directors de centre comenten que “es normal esta situacio, donat que no s'ha informat correctament sobre els criteris de valoracio... Fins als directors dels centres nos està costant entendre'ls, i molt mes explicar-los”, qüestio que en tot cas creuen que correspon a Conselleria, qui deuria “curar-se en salut” i donar la cara d'alguna manera. El procediment normal sería remetre als estudiants afectats una circular que detalle perfectament el problema i els criteris seguits, i els demane disculpes pel malestar i els agravis generats; com ya hem comentat el problema ha d'estar en el minim de treballadors del mes d'agost.
            Per tant la propia Conselleria lo que està fent es generar un mal ambient en educacio que va a repercutir clarament en un mal ambient general i en la calitat en particular de la propia educacio de la que es responsable. Es basic per a una empresa, si vol marchar be, cuidar dels seus treballadors i que estiguen contents, en estes premisses la productivitat sera major i aixo redundarà en una millor calitat del producte, lo mateix se pot dir de tindre contents a proveidors i a clients, en este cas, pares i alumnes, i aixo es una premissa basica en tota empresa.

            AVANT Valencians, Accio Nacionalista Valenciana i Los Verdes Ecopacifistas demanen al Consell valencià mes serietat a l'hora de tractar assunts de tanta importancia per als ciutadans, als quals han d'ajudar i protegir i no posar impediments i traves tal i com venen fent.

Albert Cuadrado