Carta oberta al senyor Pere Fuset

26/7/2015

Foto Vicent Bellvis
(Articul compartit en la wep de Compromis, a l'espera de contestacio)
Al president de la Junta Central Fallera i regidor de Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament de Valencia.
 
Senyor Pere Fuset pareix que era ahir quan voste estava com a companyer en Unio Valenciana, quan en les manifestacions valencianistes lluitava per un poble valencià lliure i valencià, i denunciava les agressions i intromissions per part de Madrit i de Barcelona, quan voste chillava i es s'esganyava perque no entenia que uns atres nos digueren quí som ni quí hem de ser, pero pareix que en eixa epoca, ara voste dira, que era jove i inconscient, segur.

En aquells temps, voste anava a la seu del GAV a lluitar pels interessos del poble valencià, per la Nacio Valenciana. Ara yo estic en la federacio AVANT i voste en Compromis, quines voltes dona la vida, pero yo seguixc fidel als meus principis, i me pregunte qué ha canviat en voste per a que defenga lo contrari. Yo m'enrecorde d'eixe Pere Fuset que no entenia el per qué no li deixaven utilisar les normes del Puig, les mateixes que ara voste diu que tan sols coneixen quatre; sera voste un d'eixos quatre, dic yo, perque voste les dominava ben be, o per lo manco, les coneixia.

En veu alta me pregunte qué ha canviat per a que una persona varie tant d'actitut, de principis i a on dia blanc ara diga negre, es normal el canvi en la gent poc a poc per l'edat, pero tan radical no es gens normal... Yo me pregunte si els diners o la possibilitat d'obtindre poder haura segut fonamental en este canvi d'actitut, espere que no. Pero de totes formes, estic avergonyit de que una persona com voste no done cap explicacio, i ademes es fique en la vida interna d'associacions culturals; casi en vista d'alguns es podia pendre com a una amenaça directa a la vida d'eixes entitats centenaries, com Lo Rat Penat, eixes a les que voste admirava, ya veus com canvia la vida... Un chantage al meu pareixer intolerable, i que no comprenc, yo esperava, en esta nova politica, que les coses canviaren i els drets s'ampliaren; pero ya es veu que la llibertat d'expressio no va en voste, llastima, perque pensava que un democrata defenia eixa llibertat d'expressio i de pensament; yo, encara que siga d'AVANT, ya veu que li puc parlar en eduacio i respecte, i li exigixc lo mateix per a les persones o entitats que no pensen com vostes, perque ya està el mon prou fotut com per a que entre els nostres nos fotam mes.

Bo, senyors, espere reconsidere la seua actitut front al valencianisme i Lo Rat Penat, i nos tinga la deferencia deguda, a l'igual que yo li la mostre a voste i a la seua formacio; pense que som antagonics, pero sempre en respecte i educacio es poden parlar les coses.

 

Vicente Manuel Bellvis Martin

‎Secretari General de la Coalicio AVANT