Carta oberta a Chimo Puig al voltant del cas de Lluna

10/11/2015

Fotos dels abusos a Lluna

     Excelentissim president de la Generalitat Valenciana, En Chimo Puig.

     Des d'Accio Nacionalista Valenciana, dins de la Coalicio AVANT Valencians, li fem aplegar la noticia de que hi ha una chiqueta valenciana en Mexic que ha segut abandonada de la ma de la justicia., te huit anys i ha sofrit des de que naixque colps molt durs que mai un chiquet deuria d'haver experimentat.

    De ben chicoteta, Lluna, es traslladada de Valencia a Andalusia i a partir dels dos anys començà a sofrir suposts abusos sexuals per part de la parella de sa mare, una volta denunciats per sa yaya, l'audiencia, apoyant a la yaya, comença a realisar una cascada de resolucions judicials obligant a la mare a sometre a la chiqueta a un reconeiximent medic, es aci quan el jui es paralisa, ya que sa mare fuig en la chiqueta del pais i esta no es somesa a cap reconeiximent medic, la mare es desplaça primer a Amsterdam i despuix Mexic.

    Lo ultim que se sap, i gracies a l'infatigable busqueda de sons familiars, es que es troba en la plaja de Zipolite, Oaxaca, una de les plages nudistes mes famoses de Mexic, i que està en una cabanya (per dir-ho d'alguna forma) on no te cap mig de minima higiene i intimitat, ya que per no tindre, no te ni portes la cabanya, com tampoc llum ni aigua. La cabanya es troba a manco de 100 metros de la plaja, una plaja situada en el Pacific on les ones superen el quatre metros d'altura, sense ser periodo de tifons.

    L'Embaixada Espanyola i un jujat d'Oaxaca vigilen el lloc on es troba la menor Lluna, els meges han trobat de nou infeccions en el seu cos, sa mare continua en les seus adiccions i els psicolecs estan preocupats "per que la chiqueta està molt agressiva en tots". Ha anat bruta i en mal olor a les terapies, en les dents trencades, no sap ni distinguir els colors, soles diu que paraulotes i acumula molts episodis d'ansietat

    El cas de Lluna, com a valencians que som, no podem permitre'l, no es pot tolerar que un conciutadà nostre estiga passant este calvari i manco un menor. S'ha de recollir immediatament ad esta chiqueta, parlant en qui es tinga que parlar, per a que torne a sa casa, a Valencia, i es recupere poc a poc d'este infern que està patint a dia de hui.

    Es el moment de treballar per les persones, pero de veritat, es te que defendre als nostres conciutadans estiguen a on estiguen i tornem a repetir que en mes rapidea tractant-se d'un menor.

    En la Coalicio AVANT Valencians lo primer es el benestar de nostres conciutadans, per tant li exigim, En Chimo Puig, que es deixe de politiques antivalencianes i treballe d'una volta, clara i ferma per la gent de sa terra, per la gent del Regne de Valencia.

 

 

Secretaria de Benestar Social,

 Coalicio AVANT Valencians.

 

Image: diari EL MUNDO