Compromis PLAGIA, de nou, a AccioNV

31/3/2015

Compromis, novament, com ya va fer respecte a l’eliminacio de la figura de l’aforament que plantejà AccioNV, ha tornat a PLAGIAR una proposta que AccioNV va propondre el passat any 2014. La proposta fonamental d’AccioNV es la següent (se pot trobar en la nostra seccio de propostes):

55. Impulsar una iniciativa de reforma estatutaria per al reconeiximent complet del Dret Foral Valencià, desenrollat historicament en els nostres Furs, i en els que, entre uns atres conceptes, s’arreplegaven el sistema tributari propi. Reclamar la recuperacio i institucio dels Furs valencians per a que, paralelament al nostre Estatut, formen part del marc llegislatiu valencià. Promoure de manera previa, a través de Les Corts Valencianes, una Iniciativa Llegislativa Autonomica per a que la Comunitat Autonoma Valenciana siga reconeguda com a Territori Foral i Comunitat Foral, en base al seu historic Dret Foral, com s’arreplega en la Disposicio Adicional Primera de la Constitucio espanyola vigent, i a partir del qual establir un concert fiscal o conveni economic del mateix estatus politic, competencial i tributari que posseixen unes atres comunitats autonomes, en este cas la navarra i la vasca.

Pero, com tots els plagis, han fet una mal copia, i en un estil molt trompellot.

La base jurídica d’AccioNV no es, com planteja Compromis, demanar o suplicar la modificacio d’una Llei Organcia com la de Finançacio Autonomica (LOFCA), que requerix el “favor” d’una majoria absoluta del Congrés dels Diputats, sino lo que EXIGIM es l’APLICACIO de la Constitucio Espanyola vigent, en concret de la Disposicio Adicional Primera de la Constitucio Espanyola, en la qual s’ampara i se protegix els drets historics dels territoris forals. Per aixo, de manera previa, i des de Les Corts Valencians, s’ha de promoure una Iniciativa Llegislativa Autonomica que promoga el reconeiximent de la condicio de Territori Foral i Comunitat Foral que pel nostre historic Dret Foral mereix el Regne de Valencia (com la mateixa Casa Real va reconeixer en 2014 a un requeriment d’AccioNV), i que en 1978, per falta de representants politics valencians entregats als interessos valencians, nomes se varen reconeixer els territoris navarro i vasc. Esta iniciativa que plateja AccioNV, es l’unica viable per a millorar i garantisar el futur del Regne de Valencia.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/03/30/compromis-pro...