Comunicat al voltant dels integrants de la coalicio AVANT

23/6/2016

Davant de les delirants declaracions fetes pel senyor Benjamin Lafarga en les rets socials nos veem obligats a fer public el següent comunicat:

1- El Partit REPO (Renovacio Politica) no forma part de la coalicio AVANT, per decisio i a peticio propia, expressada per ell en una reunio tenguda en la seu de la coalicio, davant de diferents representants de la mateixa entre els que es trobaven presents el president d'Accio Nacionalista Valenciana, Miquel Real, el seu vicepresident, M. A. Garcia, Ampar Blay encara com a membre de RePo i tambe davant de qui ostentava el carrec de secretari general de l'ara extinta Federacio AVANT, Vicent Bellvis entre uns atres.

El fet de que REPO abandone el proyecte de la coalicio supon en si mateixa una greu violacio dels pactes de la mateixa, en els quals, a peticio de REPO, s'amplià la clausula inicial de permanencia minima de 1 a 5 anys.

2- La comunicacio, verbal de l'acort de REPO d'abandonar la coalicio, va fer innecessaria la comunicacio d'apertura d'expedient incoada contra dit partit a instancies d'Accio Nacionalista Valenciana, pels molts comportaments irregulars i incompliments dels acorts previs firmats, conculcats sistematicament pel partit REPO. Comunicacio que anava a tindre lloc en dita reunio. Tampoc tinguerem ocasio de fer entrega de l'expedient donat que una volta comunicat per part de REPO que abandonaven la coalicio nos expulsaren, lliteralment, de la seu, la qual, pese a ser la seu compartida de la coalicio tambe es la seu de REPO.

3. Els acorts previs firmats faculten a expulsar  de la coalicio ad aquell partit que incomplixca clarament els punts de la declaracio etica que donà com a resultat la creacio de la coalicio. El partit REPO mantingue una conducta deslleal en la que contravenien reiteradament diferents punts de la mateixa, donat que les conversacions mantengudes en ells no aportaren solucions ni proposit d'esmena Accio Nacionalista Valenciana no tingue mes remei que fer valdre les clausules que deixen fora de la coalicio al partit que s'estava comportant de manera transgressora dels pactes firmats. No obstant, abans de comunicar-los que anaven a ser expulsats, ells mateixa manifestaren lliurement el seu desig d'abandonar la coalicio.

4. Per tant, i donat que previament Unio ya havia abandonat la coalicio, nomes quedem com a membres de la mateixa Accio Nacionalista Valenciana i AVANT Albal, estos ultims ara mateixa estan integrats en el partit AVANT Valencians, partit que s'ha incorporat a la coalicio. En base ad aço, mentix tot aquell que fora dels partits mentats diga formar part de la Coalicio AVANT, i quan parlen en nom de la mateixa com si formaren part estan cometent un delit de suplantacio de personalitat.

5. L'us que fa REPO del twitter d'AVANT es illegal, amoral i va contra tota etica. El fet d'haver canviat les claus i haver-se'l agenciat aprofitant que tenien acces al mateix com a membres de la coalicio, quan encara estaven dins, no els dona dret a fer us d'un anagrama registrat i propietat d'un partit politic llegalisat, i menys encara parlar i expressar opinions en nom d'una coalicio a la que ya no pertanyen.

Acorts previs per a la formacio de la coalicio

Codic etic Federacio / coalicio AVANT

Incompliments

Miquel Real                                                                                                                                      Vicent Bellvis
AccioNV                                                                                                                                     AVANT Valencians