Comunicat de la federacio AVANT

9/7/2015

 

Secretaria General d’AVANT

Gabinet de comunicacio

 

NOTA DE PRENSA

DENUNCIA PUBLICA DE L’ASSOCIACIO “JUNTS FRONT A L’AVL”

 

La federacio AVANT apoya esta denuncia davant de la Presidencia de la Generalitat. 

           La federacio AVANT integrada pels partits politics Accio Nacionalista Valenciana, Renovacio Politica i Coalicio AVANT Albal, ha acodit a la crida de l’associacio de Junts Front a l’AVL, en la que s’ha explicat a la societat civil valenciana i mijos de comunicacio la base de la seua denuncia, a la Presidencia de la Generalitat, presentada en el registre. Ha acodit a l’acte representada en les figures de la candidata en les passades eleccions locals a l’ajuntament de la ciutat de Valencia Ampar Blay, i en la figura del nou secretari general Vicent Bellvis. 

            AVANT considera inacceptable el fet de que unes persones siguen ficades a dit politicament per tal de donar per finalisat un llarc conflicte llingüistic. Alguns d’ells declaren que el valencià no existix. ¿Si no exisitix, qué fan en una academia creada per a la normativisacio del valencià? I per una atra banda que ademes es faça unilateralment i sense cap base ni fonament, nomenant a persones en molts casos que no complixen la mateixa llei de creacio de la AVLl, (com es el cas d’alguns dels seus presidents que carixen d’obra escrita en llengua valenciana), prevalent els principis de subordinacio i adscripcio politica, academics que cobren una autentica fortuna en temps de retalls publics i austeritat. Igualment AVANT considera inadmissible que des d’esta institucio actuen contra el propi Estatut d’Autonomia i contra el propi poble valencià i senyes d'identitat valencianes.  

            “En estos temps de retallades i austeritat no comprenem els gastos suntuosos d’esta academia com els que figuren en els presuposts de 2015 tals com partides de vora 26.000 € en despeses d’oficina, de 66.000 € en beques de practiques de formacio o els 276.110 € en pagament de treballs a empreses externes, i qué no dir de l’apartat de indemnisacions de mes de 300.000 euros, a banda dels sous dels academics. Mentres Alberto Fabra retallava en sanitat, esta academia porta 10 millons d'euros de despeses innecesaries. En virtut de la llei de transparencia exigim saber a ón van exactament estes despeses i que es detallen una per una, perque una comunitat tan endeutada com la nostra no s’ho pot permetre”. Ha declarat Vicent Bellvis, en nom de la federacio AVANT. 

            AVANT incorpora en el seu codic etic i politic l’eliminacio d’esta academia creada artificialment per un pacte politic i se declara fidel a la normativa per a la llengua valenciana coneguda com “Les Normes del Puig”, per este motiu apoyen ad esta entitat i a totes les que guarden i vigilen les llibertats del poble valencià, la seua identitat i la seua idiosincrasia. En paraules de Bellvis la federacio afirmà: “Estarem aguaitant des d’AVANT pel manteniment de les tradicions i cultura que nos han fet ser lo que som, un gran poble, el poble valencià”.

Image d'archiu Federacio AVANT