Confirmacio d'una mort anunciada

23/5/2016

            Es perfila la fi d'un llarc cami de traïcio i d'acostaments amagats, fets a esquenes del valencianisme. Ara, en dos collons, nos ho tiren a la cara. Anuncien a tota veu que la declaracio conjunta prevista de les dos academies admet que el conflicte fa mal al valencià...

            ¿No fa mes mal que una de les academies negue l'existencia del valencià com a llengua independent i que la segona li reconega a la primera l'autoritat llingüistica que ya te? El text que han de votar abdos entitats reconeix el "respecte llegal a l'Academia (AVLl) i assenta les bases de la pau llingüistica", cosa que califiquen d'acort historic.

            ¿Quína llegitimitat te la RACV per a en nom del valencianisme claudicar i reconeixer com a autoritat llingüistica a la AVLl?

            No en el meu nom.

 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/05/23/declaracion-conjunta-avl-racv-admite/1421564.html

 

RACV-R.I.P. 

Image:  nagrobek zdjecia Rip RACV

 

Miquel Real