Conselleria d'Educacio o Ca "La Pepa"

13/12/2017

vinyeta en una bagassa en les portes de conselleria

            Des de que ha començat el curs hem vist com Conselleria ha convertit en espectacul l'educacio i no es a soles pel decret de monolingüisme -perdo, "plurilingüisme"- sino per la mala praxis d'un conseller que no sap a on va, de modo que ha convertit a tota una conselleria en Ca "La Pepa".

            Vejam, perque esta comedia dramatica te tres actes:

            Primer Acte: La Comissio de Servicis. Per als que no ho sapien, els funcionaris tenen l'opcio de demanar una "comissio de servicis", aixo es, "estar prop de casa", per una causa social, degut a malalties familiars, dependencies, etc. Enguany estava la possibilitat de tornar a repetir en el mateix lloc de treball, per a aixina, segons conselleria, estabilisar les plantilles dels instituts. En la resolucio provisional, pareix que s'havia ates a totes les demandes, pero en la definitiva veren molts dels funcionaris com les seues places se les havien denegat baix escusa de "no complir condicions" (¿?).

            Buscant una explicacio per part dels sorpresos funcionaris la resposta dels funcionaris de conselleria es que son "ordens superiors" i que tenen orde explicita de no fer cas a cap excusa social que s'alegue. ¿Es aixo un govern que mira pels mes desprotegits? ¡Quina sorpresa, els que se queixaven de la poca atencio a la gent desfavorida del govern del PP, tambe fent politiques antisocials! ¿Aixo no es un poc dictatorial?

            El resultat es que mes de la mitat dels funcionaris han tingut que passar de la ciutat de Valencia als seus llocs originaris, deixant un buit important i no nomes en les comarques centrals, sino tambe en les del sur. Alguns dels afectats, segons el funcionariat de la propia conselleria, havien alegat ser els unics que podien atendre als malalts familiars de cancer, pero tot aixo no importa al senyor Marzà; hi ha ordens del dit senyor de no atendre a les causes socials ¡Molt be!

            Segon Acte: Ara a pels interins. Un segon recurs que te conselleria es de tirar ma a interins per a cobrir les places no cobertes. Els que prometeren als interins millors condicions laborals en eleccions han fet un "jaque mate" als interins botant-se tots els drets llaborals existents, aprofitant-se de l'avanç i ventages patronals. La qüestio es que molts d'estos interins han segut despedits i quan han anat a demanar l'ajuda per desocupacio, han rebut la sorpresa de que la seua situacio formal es la d'un "despachament voluntari" per lo que no tenen dret a cobrar.

            Des de sindicats diuen que "Estem parlant d'un despachament improcedent per a 1.200 interins (en Alacant) sense capacitacio... pero ademes, tots els que es desactivaren en una pistola en el cap per a no ser expulsats de la bossa, son considerats per l'INEM com que han deixat el treball voluntariament i es quedarien sense dret a una retribucio" (Información, 15-IX-2017, p.4)

            Acte tercer: Dos semanes sense profe i moltes places per cobrir. Tot est agranament de professors lo que ha donat lloc es un buit general de professors i no a soles per malaltia. Com sempre les victimes finals seguixen sent els alumnes ¿Fins a quan? ¿Fins a que mr. Marzà li ixca dels...? Possiblement si, pero ya està be que sempre acaben pagant els mateixos; primer en l'absurt decret que ha tingut en l'incertea a les associalcions de pares i ara en eixa obsessio persecutoria contra el professorat. Un professorat, no ho oblidem, en el qual diuen -"Compromís"- identificar-se molt be i respondre a totes les seues demandes.

            Este tercer acte no es fum de canyaret, puix ha eixit en la prensa mes fidel al regim (Información, 22-IX-2017, p.6). Algunes de les sifres que es donen son: "mes de 5.000 alumnes de coleges, instituts, conservatoris i escoles d'idiomes de la provincia (d'Alacant) carixen d'algun professor des de que escomençà el curs... Els centres de la provincia reunixen el 41% de totes les absencies". Ara be ¿Estos nous professors van a complir les mateixes condicions per les quals els dos colectius anteriors han segut agraviats? (aixo sería un nou agravi comparatiu) ¿O en realitat es tot una escusa per a posar a dit als amics de "Compromís"·en bons llocs de treball? (en eixe cas hauriem passat de la politica mafiosa del PP a la politica mafiosa de "Compromís", ¡hem de vore tantes protestes i camisetes per a acabar igual!)

            Es una follia que degut als desmans i manies persecutories del conseller d'educacio estigam en esta situacio tan llamentable i llastimosa, mes propi d'un païs del tercer mon que d'un del primer mon. Ha convertit en un prostibul a la conselleria, en l'objectiu de fotre a qualsevol professor que tinga la desgracia de dependre d'esta administracio.

            Des d'Accio Nacionalista Valenciana se demanen politiques mes tranquilisadores de cara a les families i millorar l'ambit llaboral dels treballadors de l'ensenyança, en la finalitat de tindre una educacio de calitat. Millorant i facilitant el treball i l'ambient llaboral se treballa mes a gust i millora la calitat. 

 

Secretaría d'Educacio
d'Accio Nacionalista Valenciana

 

Imagens: Wilipedia (foto conselleria), depositfotos (bargassa), ACNV (conjunt de tot)