Deixadea en el manteniment del patrimoni valencià per part del tripartit

24/9/2016

            Des de que la Generalitat declarà en 2001 al castell de Sant Ferrando com a Be d'Interes Cultural (BIC), la fortalea alacantina ha permaneixcut en el mes absolut abando per part de l'Administracio. Sense cap pla d'actuacio. Compli els dos sigles des de la seua construccio en la Guerra de l'Independencia en 2012, patint un estat d'alvançada degradacio i sense dur-se a terme cap diligencia activa de recuperacio.             
            El  govern del PP va ser requerit el mateix any 2012, pel Consell Valencià de Cultura en un informe demolidor que l'instava a intervindre d'urgencia. 
            No va ser fins a la dimissio de Sonia Castedo com a Alcaldesa i la designacio per part del PPCV de Miguel Valor a l'Alcaldia de la Ciutat d'Alacant,  en giner de 2015, quan este  que havia segut regidor de cultura, presentà dos proyectes   per al castell. U d'ells destinat a agrupar les antenes i un atre a recuperar els voltants i a l'ubicacio d'un mirador en la zona.

 

            No obstant, des de l'entrada en el govern municipal, en juny de 2015, del tripartit no ha hagut cap moviment per a recuperar la fortalea, per mes que l'actual Vicealcalde per Guanyar,  Miguel Ángel Pavón, quan era portaveu d'Esquerra Unida (EU), acusà al govern municipal del PP de "deixadea de funcions" al no fer res en Sant Ferrando.
            L'Ajuntament actual declara no tindre massa clar de quína regidoria es la responsabilitat. Fonts de Cultura (Guanyar) explicaren als reporters del diari EL MUNDO que Sant Ferrando "podria estar adscrit " a l'area de Memoria Historica (en mans de Compromís), i reconegueren que es un tema que hauran de tractar una volta formalisada la candidatura per a que Santa Barbera, l'atre castell d'Alacant, siga declarat Patrimoni de l'Humanitat.
            Compromís denuncià en el Senat el "deteriorament" d'este castell i demanà al Govern ajudes per a la seua restauracio. Encara que el responsable d'elaborar un pla de proteccio fins ara inexistent, es l'Ajuntament. En l'informe denuncien clavills i pintades en la majoria dels seus murs. Igualment senyalen la presencia de diferents antenes que tapen les vistes panoramiques de la ciutat.

 

            Compromís considera que es el Govern estatal qui ha de designar una partida per a la seua conservacio.

            Atenent a la llei valenciana de 1988, l'Administracio local ha d'elaborar el pla de proteccio del BIC, cosa que fins al dia de hui no s'ha fet, ni per conte del PP ni del tripartit.

            Accio Nacionalista Valenciana, Avant Valencians i Los Verdes Ecopacifistas, fidels en el seu compromis en el patrimoni valencià, exigixen dels responsables actuals del consistori (el tripartit) que complixquen en les seues funcions, i atenent al text de la llei, elaboren el pla de proteccio del BIC. No hi ha trellat en anar a demanar responsabilitats i finançacio al Senat, sense aportar un pla d'actuacions
            Els alacantins, en especial i tots els valencians en general, porten decades esperant, des de que fon declarat BIC que algu (primer el PP i ara el tripartit) done passos encaminats a salvaguardar este ric patrimoni de la nostra nacio.

 

Fonts: http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2016/09/22/57e2c445268e3e034e8b45e7.html
           http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/03/04/54f75422ca4741470f8b4571.html

Imagens: diari EL MUNDO; torreo en clavills; antenes tacant les vistes; pintades en els murs.

Miquel Real