Desconcertats i apardalats (VI) / per Antoni Fontelles

10/8/2020

El dr. Voro López (academic de la RACV)
            En un articul publicat en Las Provincias (22-7-2020) nos recorda que el catalanisme ha intentat des de fa decades anular la personalitat valenciana. El conflicte fon especialment violent en la denominada ‘Batalla de Valencia’ alla pels 80 del sigle passat: nom, llengua, Senyera, festes, himne... tot lo que olguera a ‘fet diferencial’ s’havia d’eliminar o canviar.
            Arremata en un pronostic: “Si els valencians acabem parlant català, el domini llingüístic català donarà pas a un atre domini, un domini polític i econòmic a on Barcelona serà el centre de tots els «països catalans». Podem perdre la segona Batalla de Valéncia i pot ser que tambe la guerra si no passem a l’acció com férem en èxit fa anys”. Sería creible l’alegat si ignorarem l’importantissim paper que tingueren ell, uns quants academics mes i un bon grapat de personalitats ‘valencianistes’ quan firmaren el manifest defenent la valenciania de l’expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana, i que es publicà la vespra de les eleccions autonomiques de 1998... en les quals, per unes centesimes (que li furtà un atre partit ‘valencianiste’ creat ad hoc per significats ‘valencianistes’), Unio Valenciana es quedà fora de les Corts en no aplegar al 5 %... i a partir d’ahi... tot lo que ha vengut darrere. I no entrare, perque no toca, en la fractura provocada per la reintroduccio innecessaria de l’accentuacio en 2003... algu dels destacats defensors ho ha cobrat ben cobrat (Àngel-Vicent Calpe... academic), i uns atres tambe (en premis i reconeiximents...).
Alguns partits politics
            En un articul precedent ya expliqui un poc la posicio del PP, que no deixa de ser una mostra del cinisme al que nos te aveats. No cal esperar ninguna reaccio del PSOE, ni de Podemos ni de Compromís (alineats en l’institucio i el seu catalanisme), i desconec si Ciudadanos ha comentat alguna cosa o si Vox (a banda d’equivocar-se en quína institucio ha de ser la normativa s’entera de res mes).
            En el microcosmos del valencianisme, un mon paralel, Accio Nacionalista Valenciana ha tret dos comunicats (19 i 21 de juliol de 2020) a on fonamentalment demana la derogacio de la llei i la supressio de l’institucio.
            Per la seua banda Poble (18-7-2020) tambe reclama la supressio de la AVLl i exigix la dimissio del conseller d’Educació, Vicent Marzà, i del president de la Generalitat, Ximo Puig.
L’Institut d’Estudis Valencians
            Esta entitat es pronuncía (27-7-2020) contra el protocol firmat i recorda que “La llengua valenciana requerix una normativa que done resposta a les necessitats dels valenciaparlants, des del nostre punt de vista eixa normativa es la coneguda com les Normes d’El Puig, que continuant els treballs del filolec Lluïs Fullana, conjuga el parlar actual dels valenciaparlats i la rica tradicio de la lliteratura valenciana.”
            Igualment es ratifica en l’autonomia de la llengua valenciana i rebuja qualsevol intromissio dels poders factics catalans en la cultura o en l’economia valencianes.
Imagens: Pixabay (Annalise Batista)

Antoni Fontelles