El juge tomba la formula de Bonig d'otorgar ajudes no presupostades

7/2/2015

Un juge tomba la formula de Bonig per a otorgar ajudes a la vivenda sense pagar-les. Es la primera sentencia que avala el cobrament de les subvencions a pesar del sistema que ideà el Consell en 2012 per a eludir el pagament i obri la via a un atre forat de 38 millons -El PP rebuja que s'investiguen els impagaments.  La Generalitat valenciana ha assumit un forat de 240 millons com a conseqüencia d'haver concedit des de 2009 mes de 50.000 ajudes a la vivenda pese a que no presupostà per a abonar-les.Un juez tumba la fórmula de Bonig para otorgar ayudas a la vivienda sin pagarlas

Pero el forat podria ser molt mes gran. Un jujat de Castello ha reconegut el dret d'una dona a percebre la subvencio per a l'adquisicio de la seua vivenda que se li denegà en virtut de l'orde dictada per la consellera d'Infraestructures, Isabel Bonig, en setembre de 2012, i que instaurà un nou model de resolucions per les que el Consell reconeixia als beneficiaris que complien els requisits per a rebre l'ajuda, postergant l'efectiva concessio a futures convocatories de subvencions.
El fallo ho donà a coneixer un diputat del PSPV en les Corts, en el transcurs del debat de les peticions per a la creacio d'una comissio d'investigacio al voltant dels impagaments de les ajudes a la vivenda, que foren rebujades en els vots del PP. Davant de "l'estafa" de concedir ajudes "sense diners presupostats per a pagar-les", quan el Consell es percatà de la situacio que s'estava produint, en lloc de parar, continuà fent creixer el problema, en un nou model que traslladava als solicitants l'idea de que rebrien l'ajuda, pero sense comprometre-la realment. Quan estos la reclamaren, se'ls denegà. El jujat contencios administratiu numero 2 de Castello, que condena en costes al Consell, considera en un fallo del 28 de giner que les resolucions denegatories "no son conformes a Dret", les anula i aprova el pagament de l'ajuda de 11.100 euros a la recorrent. I aço perque la denegacio i l'orde en que s'amparà no poden modificar el decret pel que s'aprovà el Pla de Vivenda. La denunciant considerà que es vulneraren "els principis de bona fe i confiança llegitima en l'actuacio de l'Administracio". Esta es la primera sentencia al voltant del model Bonig en lo Regne de Valencia (el sistema anterior acumula ya 62 condenes) pero hi haura mes, sumant les reclamacions vora 38 millons no inclosos en els 240.
Accio Nacionalista Valenciana considera que ademes d'invalidar les resolucions dictades injustament i sense atendre's a Dret, es deu d'actuar contra aquells que dictaren dites resolucions, per actuar sense atendre`s a Dret, des de l'Administracio. Es dona la paradoxica situacio de que aquells que deurien de velar pel compliment de la llei son els qui se la boten lo qual podria supondre un presunt delit de prevaricacio, es dir actuar contrariament a la llei a consciencia, actuant de manera arbitraria, sabent que es injust lo que se fa. Confiem en que els jujats actuen en conseqüencia.