El Levante se fa reso de l'escrit de ACNV a Felip VI

7/10/2014

Per fi un diari, dels grans de la prensa valenciana, li dona el merieixcut tractament a la noticia de la resposta de la Casa Real a la peticio feta per Accio Nacionalista Valenciana.

El periodiste Paco Cerda, ha segut capaç d'apreciar la transcendencia de les afirmacions vertides en l'escrit remitit com a contestacio, calificant l'escrit d'historic.

Resalta el periodiste del "mercantil valenciano" que de l'escrit de la Casa Real se despren que el Decret de Nova Planta de 1707, tingue un "sentit discriminatori i llimitador de les lleis d'autogovern" , i que el mateix "ha quedat superat per la Constitucio i l'Estatut d'Autonomia".

Efectivament, en base a la Constitucio, totes les Lleis discriminatories que llimiten els Furs, queden abolides. Per tant, el nou Rei, atenent a la tradicio, està obligat a jurar els Furs per a ser reconegut com a Rei de Valencia. La seua negativa, junt a "l'oblit" del valencià com a llengua oficial, en el seu primer discurs com a Rei, margina al poble valencià, i es una clara mostra de despreci cap a tots els ciutadans del Regne de Valencia.

Tal i com resalta el periodiste en ACNV no estem contents en la resposta. El fet de triar com dia de coronacio el dia 19 de juny, dia en que Felip V va manar cremar Xativa, es per si una afrenta al poble de Xativa i per extensio al Regne de Valencia, i la seua resposta de l'afecte que te pel poble, no ho vegem. L'afecte se mostra en actes i els actes del nou monarca son de despreci cap a l'identitat valenciana, no res a vore en mostres d'afecte.

La negativa a jurar els Furs es una clara afrenta als valencians, trenca la tradicio Foral per la qual el rei no era reconegut com a tal, fins a que jurava els Furs. Dit jurament encarnava el compomis del monarca en el poble de Valencia, era una mostra de fidelitat del Rei cap als ciutadans. Per tant, ara tenim clar el lloc a on nos te Felip VI, rei que no respecta les tradicions valencianes, ni la nostra identitat, ni els nostres sentiments com a poble.

Per ultim aclarir-li al senyor Cerda que el nostre no es un partit secessioniste. Els valencians no hem trencat cap d'unio en cap d'atra comunitat llingüistica previa, com no siga que es refeixca al llati. El valencià ha gojat de cos propi des dels inicis del seu caminar com a llengua independisada del llati. Les necessitats d'unes atres llengües menors, com puga ser el catala, llengua que precisa del sigle d'or de la lliteratura valenciana per a poder lluir un sigle d'or que l'alce de dialecte a llengua, son unes necessitat d'ells, no nostres, que els valencians no tenim que acatar.

Lo correcte hauria segut afirmar que som defensors de les normes d'El Puig, normativa que arreplega la singularitat de la Llengua Valenciana sense admetre barbarismes ni estrangerismes.

 http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/10/07/casa-real-sostiene-estatut-supero/1171323.html