El PP i la manipulacio del llenguage

14/3/2015

En l'aprovacio de la Llei de senyes d'identitat el PP nos ha donat mostra magistral de cóm se manipula al poble, fent-lo creure que otorga una cosa otorgant una atra. Lo primer que crida l'atencio es l'oportunitat, tot bon manipulador ha de tindre en conte l'oportunisme de la seua actuacio. Aprovar una llei justament quan s'acaba la llegislatura implica que si vols que es puga complir els has de votar, sobre tot quan t'has assegurat que l'oposicio es manifeste en contra. Lo segon es l'inconcrecio. Se supon que els termens de la llei son molt concrets, definint qué entra i qué queda fora, pero la redaccio del text dona lloc al confusionisme, s'aprova una cosa i es dona a entendre que s'ha aprovat una atra. Nos han venut que es reconeixen els tituls de Lo Rat i la RACV, fals, lo unic que reconeix la llei es la capacitat d'ensenyar d'estes institucions en materia de llengua i cultura valencianes. ¿A on està la trampa? La trampa està en que encara que els reconeixen en capacitat d'ensenyar, no reconeixen lo que ensenyen. Els tituls que donen no estan homologats, la materia que ensenyen no està reconeguda, unicament reconeixen la capacitat dels docents, pero si lo que ensenyen no s'ajusta a lo que dicta la AVLl no te validea. Per si quedara algu en dubtes posare un eixemple. Un cuiner pot ser reconegut en capacitat per a cuinar. Sap cuinar i no se pot posar en dubte que te capacitat per a cuinar. Pero resulta que este cuiner cuina en sal, i l'oficialitat ha decidit que la sal no entra en els plats de cuina. ¿quí es el resultat? El resultat es que els seus plats seran rebujats per l'oficialitat, encara que esta li haja reconegut que te capacitat per a cuinar. ¿Per qué? Perque els seus plats no complixen en el requisit per a considerar-lo homologat. ¿Quín hauria segut el pas per a que els plats d'este cuiner s'acceptaren? Homologar l'us de la sal.

Conclusio: No aprofita de res que reconeguen als mestres o als sistemes d'ensenança de Lo Rat o de la RACV, com si volen reconeixer als del GAV o de l'Institut d'Estudis Valencians, mentrimentres no donen eixe reconeiximent a lo que ensenyen, es dir, a les Normes d'El Puig.

La perversio en este cas ha segut reconeixer a l'ensenyant pero no lo que ensenya, i vendre-lo com un reconeiximent de les Normes d'El Puig.

Si el PP vullguera de veres reconeixer les Normes d'El Puig, sería suficient l'incloure-les com a materia escolar. Fer que els chiquets les estudiaren. Homologar els tituls de mestre de Llengua Valenciana en Normes d'El Puig i fer efectiva la seua implantacio. Un atre pas llogic seria recuperar la catedra de filologia Valenciana.

Pero estes mides que serien les llogiques de voler fer allo que diuen fer, (defendre i reconeixer les Normes d'El Puig), no estan previstes ni contemplades... Cosa que nos fa pensar que l'objectiu es un atre: captar el vot valencianiste. De lo qual deduim que si ho intenten captar sera perque existix.

Image: it.wikipedia.commons.com

Miquel Real