El PPCV demana convalidar els tituls de Lo Rat Penat

3/1/2015

El PP es fa reso d'una reivindicacio d'Accio Nacionalista Valenicana. Per mig d'una esmena, dins de la nova Llei d'Identitat, el PP valencià preten tornar a fer oficials els tituls de Lo Rat Penat i les Normes d'El Puig. Ha hagut de ser per mig d'una esmena, el text inicial no ho arreplegava. En un principi no els paregue que fora important ni necessari. Aixina es com el PP valencià es fa reso de les reivindicacions dels valencianistes, de retruc i de segones.

Ara que el mal està fet, que generacions de valencians han depres l'hibrit que la conselleria de Cultura del PP en majoria absoluta ha impost any darrere d'any (substituint valencià per "catala light"), ara que les possibilitats de renovar el govern es diluixen, a la fi de la llegislatura, ara es quan diuen de fer una llei, passats vora trenta anys de govern popular,  ara que no tenen garanties de poder aplicar dita llei ni de renovar govern. Molt oportuns.

I com no podia ser d'una atra manera Lo Rat Penat li fa el joc. No queda clar si Lo Rat i la RACV hauran de acostar encara mes la normativa que prostituixen, introuduint mes catalanismes dels que ya han inclos, mes arcaismes (¿queda algu per incloure entre les veus vives?) o mes barbarismes, per tal de disminuir les diferencies en la normativa ara oficial (AVLl), o si per contrari el PP els fara que tornen al purisme de les Normes d'El Puig consensuades anteriors als acostaments i contaminacions propiciades des de la RACV i Lo Rat Penat. Ya se sap, qui paga mana i ells viuen de les subvencions. Clar que quan el PP perga les eleccions ya ni manarà ni pagarà.

Miquel Real