El Rei Felip VI, Declina La Proposta De ACNV De Jurar Els Furs El Proxim 9 D’octubre

3/10/2014

 El recent proclamat Rei Felip VI d’Espanya, i V de Valencia, a través del Cap de la Casa Real, D. Jaime Alfonsín, ha rebujat la possibilitat de vindre al Regne de Valencia el proxim 9 d’Octubre i prestar jurament als Furs valencians, aixina com tambe visitar la ciutat de Xativa per a homenajar al Poble xativenc que fon massacrat, en 1707, per les tropes del seu antepassat Felip V d’Espanya, i IV de Valencia. 

               En la carta de la Casa Real, dirigida al President de ACNV, Miquel Real, intenta justificar la seua absencia, afirmant que la Constitucio, que el rei ha jurat, ampara de manera suficient l’autogovern valencià: “[…] Como sabe, el pasado 19 de junio Su Majestad, al ser proclamado ante las Cortes Genera les, juró desempeñar fielmente Sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. Cualquier legalidad establecida en el pasado, que pudiera tener un sentido discriminatorio o !imitador del autogobierno valenciano, ha sido, sin duda alguna, superada por la Constitución y el Estatuto de Autonomía Valenciano.[…]”

                Des d’Accio Nacionalista Valenciana, considerem que, independement de que la Constitucio vigent ampare els nostres Drets historics, la seua presencia el proxim 9 d’Octubre, haguera segut un gest d’afecte i reconeiximent public davant del Poble Valencià, i en concret del xativenc, que ha patit, i continúa fent-lo, des de fa molts segles, innumerables menyspreus i agravis. Entenem que es un nou comportament despectiu cap al Regne de Valencia, a l’igual que ya ho va fer en anteriors ocasions, tant en la seua condicio de Princip, com en l’actual de Rei, en lo referent a la cultura valenciana i, en concret, a la Llengua Valenciana a la qual ha ignorat i despreciat, no nomenant-la o considerant-la variant del catala, aixina com als autors i obres valencianes identificant-los com a part de la lliteratura catalana.

               Llamentant des de ACNV que, l’actual Rei, continue subestimant al Poble Valencià i a la seua cultura, aprofitem les seues ultimes paraules, en base ad elles i a l’ampar de la Constitucio espanyola a la que fa mencio, per a reivindicar publicament el nostre historic Dret Foral, arreplegat en els Furs de Valencia, per a que tinga el reconeiximent llegal pertinent, paritari a unes atres Comunitat autonomes, i que, al mateix temps, el Regne de Valencia tambe siga considerat Territori Foral. Des d’Accio Nacionalista Valenciana, estem, i continuarém fent-ho, treballant de valent per a complir este objectiu historic negat fins al moment per l’Estat espanyol, ajustant-nos sempre a la llegalitat constitucional vigent.

               Per ultim, considerem humiliant que l’actual Consell del PP li entregue a Felip VI l’Alta Distincio de la Generalitat Valenciana, quan lo unic que ha fet este nou Rei, a l’igual que en la seua etapa com a Princip, es la de tractar despectivament als valencians i a la seua cultura, sense oblidar que acaba de rebujar la possibilitat de vindre a jurar els nostres historics Furs. Es intolerable que els nostres representants politics desprestigien el nom i l’identitat del Regne de Valencia i del seu Poble. No es d’estranyar, per tant, que des de Madrit no prenguen en serio les nostres reivindicacions, i nos consideren “molls” com ya ho fera el comte-duc d’Olivares en el s. XVII, puix el Consell del PP, de manera reiterada, pren l’actitut de l’absolut vassallage i servilisme, en conte d’exigir i reclamar els nostres Drets historics i el respecte a la nostra identitat.

 

Foto: Wikipedia/Alexanderp

 http://www.elperiodicodevalencia.com/772/el-rei-felip-vi-declina-la-proposta-acnv-jurar-els-furs-el-proxim-9-doctubre