El Sant Grial: les teories de l’enigma

16/11/2014

Rupert Hawksley evalua les teories de l’enigma sobre el Santo Grial, plantejades en un nou documental.

No deu d'enganyar-nos l'aspecte

En realitat, la reliquia es la part superior, que es una tassa d'agata finament polida, que mostra vetes de colors calits quan refracta la llum; es una preciosa "copa alexandrina" que els arqueolecs consideren d'orige oriental i dels anys 100 al 50 abans de Crist. Esta es la conclusio de l'estudi efectuat pel professor N'Antoni Beltrán i publicat en 1960 ("El Santo Cáliz de la Catedral de Valencia"), mai refutat, i que està en la base del creixent respecte i coneiximent del Sant Caliç.

Dimensiones del Cáliz

 

Molt mes posteriors son les anses i el peu d'or finament gravat, que tanca una copa o "naveta" d'alabastre, d'art islamic, diferent a la copa; tot aço, lo mateix que les joyes que adornen la base son d'epoca migeval. Les dimensions son modestes: 17 cm d'alçaria, 9 cm d'amplaria de la copa i 14'5 x 9'7 cm. que te la base eliptica.

Se troba en la Catedral de la ciutat de Valencia. Esta fosca Copa d’agata roja ha segut identificada com d’orige palesti o egipci. Se creu que, en acabant de l’Ultim Sopar, el Sant Caliç fon portat a Espanya pels “creuats” en el s. XII, abans de que, finalment, acabara en Valencia ciutat, a on en l’actualitat se conserva en la seua Catedral.

Hi ha un document que data de 1134 que afirma que el Sant Caliç es descrit com al recipient en el qual ‘Crist El Nostre Senyor consagrà la seua Sanc’.

Dictament: El Sant Caliç ha segut utilisat per dos papes per a celebrar la missa, lo que afig major interes i reclam per ell.

Credibilitat: 4/5

http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/11225538/The-Holy-Grail-the-conspiracy-theories.html