El sistema educatiu valencià ¡Entre els nivells mes baixos de l'Estat!

18/8/2016

alumne ignorant

            S'han publicat els resultats de l'informe de l'Institut d'Estudis Economics (IEE) referent a educacio tant a nivell estatal, com a nivel comunitari europeu.

            Els resultats no son massa esperançadors en lo que respecta al sistema educatiu valencià. La sifra mes cridanera es la que apunta que nomes un 43,7% te un nivell d'estudis basics (Primaria i ESO). Este percentage es l'octau pijor de l'Estat, a on la mija es situa al voltant del 42,6%. A nivell europeu l'Estat es situa nomes per damunt de Portugal i Malta.

            Ademes l'informe de l'IEE senyala que "La nostra poblacio adulta en un baix nivell educatiu aplegava al 49,4% en l'any 2007 i s'ha reduit a un 42,6% en 2015, ...esta sifra seguix sent elevada i planteja problemes importants a l'hora d'integrar ad este colectiu en el mercat laboral, [per tant] ...se demanen mides urgents de formacio i aprenentage per a la poblacio adulta, pero tambe una lluita contundent contra l'abando escolar primerenc entre els jovens".

            Estes sifres per una atra banda estàn amagant una serie de problemes als quals no se'ls està donant solucio, com son el que el professorat estiga mes dedicat a qüestions extradocents que a la docencia, com son totes les activitats derivades de l'administracio ordinaria (no se pot demanar al professorat, per eixemple, que ompliga mil papers per a expulsar a un alumne de classe), tutories i gestio del programa "xarxallibres" (que per cert no ha funcionat). Tots estos assunts fan que repercutixca negativament en la calitat de l'ensenyança i que s'apleguen ad estos nivells tan vergonyosos.

            En un principi pareixia que la politica d'acos al professor, del PP, anava a canviar a l'estar en Conselleria la nomenada "Escola Valenciana"; pero pareix que esta tinga nomes d'escola valenciana el nom, ya que està mes preocupada de catalanisar a l'alumnat que en resoldre els molts problemes que te l'educacio valenciana, en lo qual s'està perpetuant la situacio heretada del PP.

            Pero encara hi ha mes motius que estan repercutint negativament en estes sifres. Me referixc a l'apatia dels alumnes per estudiar, en part perque veuen que la possessio d'un titul no els assegura un bon treball, i de fet veuen que titulats univesitaris estan fent treballs per als que no es requerix cap titulacio o per als que es prou en una inferior; i perque veuen que lo que dona exit es ser venedor de drogues, futboliste o contertuli en "Mujeres y hombres y viceversa", a on lo que conta es a qui t'has treballat una nit i el teu curriculum amoros.

            Una volta acabats els estudis universitaris les opcions que es troben son: o be optar a un treball per al que no fa falta el titul obtingut, o be emigrar i buscar fora el treball que no troben aci. Sense cap dubte eixe no es l'incentiu que estimula als estudiants a anys d'esforç i sacrifici. No obstant, una bona preparacio sempre resulta una bona base per a fer front a la vida.

            La planificacio i promocio d'estudis en les materies en les que hi ha demanda de professionals es una de les mides a aplicar per a combatre este problema. Potenciar la FP, dotant-la del prestigi del que endemicament a carit es un atre cami en molt de recorregut.

 

Secretaries d'Educacio d'Accio Nacionalista Valenciana 
Avant Valencians i Los Verdes Ecopacifistas 

 

imagens: filosofia.laguia2000.com (alumne)

                Levante-EMV (grafics)