Els nous reptes de la politica valenciana

16/6/2015

Logotip de les Corts Valencianes en la sala del consistori

La proxima llegislatura no son pocs els reptes als que se va a enfrontar el nou consistori, producte de l'herencia del PP, per una banda, i conseqüencia de la propia composicio del pacte, lo qual fara que hagen decisions contradictories en molts casos.

Vejam algunes materies a tractar:

* Finançacio: Pot que siga esta la materia mes greu a la que se tindra que enfrontar el nou equip. Dins d'este capitul hi ha que destacar: la tradicional infrafinançacio de nostre territori (ni PP ni PSOE han sabut resoldre-la al tractar-se de partits centralistes) i que se veu en perill pels objectius de deficit imposts des de Madrit i la falta de mil millons a l'any per a cobrir els servicis basics; el deute acumulat pel PP que ascendix a 37.500 millons.

* Sanitat: Durant esta llegislatura, en el 2018, vencerà el contracte de gestio privada de l'hospital d'Alzira que, pese a les lloades del PP per lo privat, demana a crits un rescat. Un atre front obert es la situacio caotica generada per l'anterior govern, al privatisar alguns servicis dels hospitals publics (llavanderia, menjars, resonancies...), que han donat bons beneficis als seus amics.

* Benestar social: En este apartat cabria destacar la qüestio dels dependents, menyspreats pel PP i obligats a un copagament injust, que des de partits com Accio Nacionalista Valenciana s'ha denunciat. L'esperança de 12.000 persones de tindre una renda minima per la seua situacio critica a pesar d'estar treballant, degut als sous minims aprovats pel govern. Un model de residencies de la tercera edat que enriquix unicament i injustament a una elit proxima al poder.

* Educacio: La dejeccio de la plantilla de docents i l'increment de la ratio alumnes per aula, que mina la calitat en general de l'ensenyança. Un model qüestionat i impost per la força del partit majoritari des de Madrit; un esquema que plena de barracons el territori i que deixa sense menjar als cicles de primaria.

* Funcionariat: Tradicionalment el poder ha generat una capa de funcionaris adictes al poder, depenent del partit en el govern, justificada per la devolucio de favors i gracies personals. Hui en dia hi ha 700 llocs d'alts funcionaris designats a dit. Un atre problema es l'alt grau de temporalitat entre els funcionaris, que afecta a l'hora d'oferir un servici de calitat; dins d'esta temporalitat hauria de contabilisar-se a interins (4.500) i funcionaris en comissions de servicis (2.400). Per ultim queda la qüestio de les empreses publiques, que a pesar dels retalls fets estos ultims anys, encara supon 115 ents publics, que llastren els contes publics.

* Justicia: Si el nou consistori reobri TVV pot vore's ficat en un rosari de juïns d'extreballadors, ya que se feu de forma terramanera i rapida (a banda quedaria la qüestio judicial derivada de la cessio del material tecnic public a empreses de televisio privades afins al PP). Un atre front obert es el de l'accident de metro de Torrent, que proximament se reobrirà, en el qual l'administracio del PP ha conspirat d'una manera mafiosa per a que es declare nul i no admetre la seua responsabilitat, al ser un fallo tecnic. Pendents queden tots els assunts de corrupcio derivats del govern del PP (visita del Papa, formula 1...), a pesar de la destruccio massiva de documents en estes ultimes semanes.

 

 

Albert Cuadrado