En Accio Nacionalista Valenciana defenem les llistes obertes

17/9/2013

dissabte, 17 d'agost de 2013

Volem llistes obertes 
Accio Nacionalista aposta per les llistes electorals obertes, i per l´eliminacio de la barrera del 5% per a obtindre representacio en Les Corts Valencianes i els nostres Ajuntaments.
¿Que son les llistes electorals obertes?
Les llistes obertes es un sistema de vot directe als candidats en les eleccions. Aixina, els partits presenten als seus candidats, pero son els votants els que decidixen a quins candidats donen el seu vot. Els votants marquen en una X als candidats que preferixen i es pot votar canditats de diferents partits politics, o inclus a indenpendents.
¿Que tenen de bo les llistes obertes?
Gracies a les llistes obertes, els votants poden triar als politics que mes treballen o als que mes afinitat politica tinguen en els votants. Es fomenta la participacio, i es llimita l´acces als parlaments dels politics mediocres, als mes malfaeners o als transfugues.
D´estos en Valencia hem tingut molts, ya que PP i PSOE han tingut sempre predisposicio per situar en les seues llistes electorals ninots sense importancia en les llistes, o personajes sense transcendencia política, en l´unica intencio de controlar les votacions en disciplina de partit feta, no des de la coherencia politica, si no mes be des de la por dels diputats de no contradir als aparatos dels partits politics, en lloc de tindre respecte pels votants.