Exit de la III Fira d'entitats civiques i culturals del Regne de Valencia

1/6/2015

En un ambient festiu i de germanor 40 diferents agrupacions civiques i culturals prengueren contacte en la societat civil, donant-los l'oportunitat de coneixer l'oferta cultural alternativa a la dictadura oficial.

Anys d'esforços del PP per tapar que hi ha una opcio diferent a la que ells han marcat des de la Generalitat. Anys d'esforços per fer vore que ningu discrepava de la seua politica cultural, silenciant protestes i amagant actes per a evitar que el poble en general fora coneixedor i donar davant del seu partit la sensacio de complaença absoluta del poble valencià en la seua gestio. Totes estes actuacions queden en entredit al fer visible el moviment valencianiste que a pesar de l'esforç per silenciar-lo continua present i actiu, en una gran oferta cultural, en gran quantitat i varietat de llibres i editorials.

Llibres de tot tipo, des dels de llectura per ad aquell al qui li agrada una bona novela, passant pels de documentacio historica, aixina com de tematica llingüistica. Tambe es pogueren trobar llibres d'ensenyança i de consulta, en diferents ofertes de gramatiques i diccionaris. No faltaren tampoc llibres en contes per a chiquets i divulgatius de la nostra historia en comic per a fer mes facil que els chiquets s'acosten a coneixer-la.

Els viandats pogueren trobar tot tipo d'ofertes culturals associatives i triar en quína acomodar-se millor. Igualment pogueren rebre de primera ma informacio per a poder defendre els seus drets com a valencians axina com per a poder salvaguardar l'identitat valenciana.

Completava l'oferta cultural una mostra de productes gastronomics de factura ecologica.

Com es habitual, enguany no ha mancat l'antivalencià anexioniste de cervell eixut que s'acostà a intentar fer vore que volia raonar i dialogar, demanant raons i explicacions a les postures valencianistes, i com sempre una volta fetes les explicacions i raonat en ell i vist que els seus arguments fan aigua pels quatre costats reacciona tancant-se en els dogmes de l'enteniment de les llengües, per mes que no poguera rebatre qüestions  com: si parlant valencià pots viajar des de Lisboa fins a Finisterre i hi ha enteniment... ¿Serà perque es tracta d'una mateixa llengua? o ¿Si al catala li lleves les paraules comunes al castella, podries fer una frase sancera? i per ultim ¿Si el catala i el castella s'entenen vol dir aixo que el catala es castella? Tampoc tingue resposta per a la diferencia en la flexio verbal.

Les manides i dogmatiques respostes sobre les diferencies entre les llengües parlades entre Sudamerica i Espanya, es lo que va a esgrimir, sense poder donar resposta a les preguntes fetes. Significatiu i gracios va resultar el que d'entrada no vullguera entrar a parlar de les teories de repoblacio i conquista, per a que quan es quedà sense arguments les traguera com el loro que recita allo que li han ensenyat. Veent novament cóm li desmontaven l'argumentacio nomenant-li diverses poblacions reconquistades a fur aragones i que son de parla valenciana i que no guarda relacio entre el fur al que se "reconquistava" i lo que en acabant se parlava en el lloc reconquistat, resultà gracios escoltar al catalaniste afirmar sense avergonyir-se de fer-ho que les reconquistes corresponien segons d'a on provenien les tropes per proximitat geografica, obviant per complet com es desenrollaven les batalles migevals. S'escoltà per mes que no volia, les conclusions d'un estudi de la Pompeu Fabra en referencia a que no trobaren les coincidencies genetiques esperades entre valencians i catalans, informe que qüestionà primer i ignorà en acabant.

Aço demostra una volta mes que la rao no pot enfrontar-se al dogma. Per mes que li demostraren sobradament que les teories que esgrimia no se sostenien, s'aferrava com caparra als seus dogmes depresos i els repetia una volta darrere d'una atra sense atendre a raonaments ni a fets historics.

Encara no entenc per quín motiu, uns i atres, continuen intentant raonar en este tipo de gent, que unicament suponen una perdua de temps.

Image Circul Civic

Miquel Real