Fabra torna en que fa falta un nou pla Hidric

6/3/2015

Les recents inundacions en les zones del nort de la peninsula i pel recorregut de l'Ebre, coincidint en l'enterca sequia que assola les terres valencianes a tret novament les reivindicacions dels valencians d'una solidaritat hidrica que el poble espanyol no està mantenint en el poble valencià.

El PP en vore la sensibilitat del poble valencià en este sentit no ha dubtat en llançar una ¿innovadora? proposta: Elaborar un pla hidric que assegure l'abastiment d'aigua en el camp i ciutats valencianes.

Ho dire en paraules que pugen entrendre els membres del PP. "Mire voste senyor Fabra...", els valencians no necessitem un partit que insista en demanar un pla Hidric, de fet vostes ya feren en son dia un pla hidric que contemplava la solidaritat hidrica per mig de transvasaments. Lo que necessitem els valencians es un partit que ademes de fer un pla, siga capaç de acometre-lo. El PP ha demostrat que no te la determinacio ni el convenciment necessaris per a dur a terme tal tarea, puix li pesen uns atres interessos que antepon a les necessitats dels ciutadans valencians, a l'igual que fa en el tema de la finançacio, saben, i els tecnics aixina s'ho manifesten que es necessari, just i imprescindible fer-ho, pero vostes sempre tenen unes atres prioritats que atendre, perque per al PP els interessos dels valencians sempre es poden pospondre.

Miquel Real

Image: www.perlhorta.info