Fabra a vore-les caure o 'ixcam de les drogues'

4/3/2015

¿De qué aprofiten les lleis si en acabant no es fan complir? ¿i de quin pany estem teixits si ho pemetem? ¿Per qué el ministre Montoro, es permet deixar-nos als valencians sense una finançacio justa? Botan-se lo dit en la constitucio al respecte a on es deixa patent que no pot hi haver discriminacions ni tractes desiguals... ¿No son ells els qui defenen a capa i espasa al text constitucional? ¿Per quín motiu no s'aplica la clausula Camps? ¿Per qué no se nos aplica als valencians els Drets dels territoris forals, reconeguts explicitament en la Constitucio? ¿Per qué el president Fabra no vela pels interessos dels valencians? ¿Per qué?

A lo millor la resposta està en nosatres. ¿A on s'ha vist que un representant del poble, en este cas un monarca, faça un despreci als valencians i la resposta siga donar-li la mes alta distincio del nostre govern? ¿O no s'han enterat les nostres autoritats que el Rei de les espanyes deixà per primera volta de mencionar al valencià com a llengua del seu Regne?

¿I el poble, qué fa el poble? ¿Es mostra fort i unit? ¿recolza el poble a les opcions autoctones que volen defendre i fer valdre els interessos de la terra valenciana i dels valencians o miren cap a Madrit o cap a Barcelona a vore quina ombra el acovila millor?

Aço es com els malalts dogadictes, el primer pas per a curar-los es que reconeguen que estan malalts i no res es pot fer si ells no tenen voluntat d'eixir de les drogues. Si el poble no s'adona de que des de Madrit o Barcelona no els van a donar solucions, perque en lloc de mirar pels seus interessos miren abans pels d'uns atres, si el poble de Valencia no es dona conte de que l'unica manera de que s'atenguen les seues reivindicacions es mostrar de manera clara i inequivoca la seua voluntat de ser atesos (curats en el simil), si no fan força per tal de ser escoltats, que ploren com Boabdil per la perdua de la seua terra que no saberen defendre com calia.

Els governants busquen donar solucions per prioritats i un poble que no sap canalisar les seues reivindicacions, que confia estes en aquells que no les consideren prioritaries, este poble no pot esperar que en acabant li escolten quan clame pels seus Drets. S'aprofiten de la manca de solidaritat tan greu que manifesta este poble en la defensa del seu patrimoni. Que carreguen contra l'horta, molts diuen, "yo no tinc horta, que s'apanyen", que carreguen contra el Cabanyal volent desfer el poble, molts diuen "yo no vixc en el Cabanyal que s'apanyen", que posen una gran superficie que atenta contra l'industria del moble, molts diuen "yo no vixc del moble, que s'apanyen"... i a la fi, quan actuen contra lo que si nos afecta, i nos toca la boljaca i busquem la solidaritat dels demes, els demes nos contesten "a mi no m'afecten els teus problemes, t'apanyes tal i com me digueres quan te demani ajuda".

Per separat, els diferents colectius son insignificants, no poden influir ni fer valdre els seus Drets. Els valencians devem de dependre que els problemes d'uns valencians son els problemes de tots els valencians. Devem d'actuar conjuntament, hui per mi, dema per tu. Hem de transmetre a l'Administracio que si ataquen uns interessos valencians tots els valencians eixirem a defendre-los. Contra el principi de "dividix i venceras" que l'Administracio practica hem de donar resposta en el principi de "l'unio fa la força".

 

Miquel Real

Foto: Diari El Mundo