Himne nacionaliste valencià / Félix Herraez

12/7/2023

Versio modificada de l'himne nacional valencià, una primera volta en 1932 per la Penya Cultural Valencianista d'Alzira i una segona volta per la Junta local fallera d'Alzira en l'any 1955. 

 

Tots baix els plecs de la nostra senyera

junts i a una veu, germans vingau.  

¡Ya en el taller i en el camp remoregen cantics d'amor, himnes de pau!.

¡Pas a la Nacio

que alvança en marcha triumfal!

Per a tu la vega envia

la riquea que atesora i es la veu de l'aigua cantic d'alegria

acordat al ritme de guitarra mora.

Paladins de l'art t'ofrenen

ses victories jagantines i als teus peus, Sultana tos jardins estenen

un tapiç de murta i de roses fines.

Brinden fruites dorades

els paradisos de les riberes pengen les arracades 

baix les arcades de les palmeres.

Sona la veu amada

i en potentissim, vibrant reso notes de nostra albada 

canten les glories de la Nacio.

Valencians: ¡en peu alcem-nos!

que nostra veu

la llum salude

d'un sol novell.

Tots baix els plecs de la nostra senyera junts i a una veu, germans vingau.  

¡Ya en el taller i en el camp remoregen cantics d'amor, himnes de pau!

¡Flamege en l'aire

nostra Senyera!

¡Gloria a la Patria! ¡Vixca Valencia!

¡Vixca! ¡Vixca! ¡Vixca!

Imágenes: cultura valenciana.es, levate-EMV.