¿Igualtat de possibilitats per a tots els espanyols?

16/12/2014

Veterinaris protesten en tota Espanya per a evitar l'apertura de facultats en Alacant i Valencia. Donat l'acutal excedent de professionals del sector, "afonarien" la professio, han indicat.

L'Unio de Coleges de Veterinaris d'Espanya i els decans de les facultats de veterinaries espanyoles han convocat per a dema dimecres una protesta en els campus universitaris a on s'impartix esta titulacio per a demanar que es pose fre a la creacio de noves facultats, entre elles en Valencia i Alacant, que, donat l'actual excedent de professionals del sector en Espanya, "afonarien" la professio, segons ha indicat el president del Consell General de Veterinaris d'Espanya, Juan José Badiola.

Concretament, el colectiu s'opon a l'apertura del Grau en Veterinaria que planeja la Generalitat catalana en l'Universitat de Lleida, aixina com uns atres quatre proyectes en Valencia, Vitoria, Alacant i Madrit.

Decans, professionals i estudiants de veterinaria demanaran a les administracions autonomiques i de l'Estat que posen fre als proyectes de noves facultats que, al seu juï, supondran "afonar" la professio, "enganyar" als estudiants i cometre un "balafiament economic".

El colectiu considera que el Govern "no pot abdicar de la seua responsabilitat" de regular el diseny del mapa universitari espanyol i recorda que "encara que s'hagen cedit les competencies a les Comunitats Autonomes, per a controlar el deficit tambe pareixia que no hi havia competencies i a la fi s'ha fet".

En este sentit, Badiola explicà la semana passada que l'oferta actual de la titulacio en les universitats espanyoles "duplica" els indexs recomanats per l'European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), l'organisacio europea que regula estos estudis.

Aixina, assegurà que, mentrimentres el numero de facultats necessari per a un païs en la poblacio i el mercat d'Espanya sería d'entre quatre i sis, actualment hi ha 12 universitats que oferixen esta titulacio.

En comparacio en Espanya, uns atres països com França, que tenen mes habitants, mes ganaderia i mes produccio de chicotets animals, te unicament 4 facultats. De la mateixa manera, Alemanya, Holanda, Dinamarca o Suïssa, tots ells productors d'aliments animals, tenen un numero "molt inferior" d'universitats en proporcio. "Som molt poc europeus en aço", apuntava el president dels veterinaris. La conseqüencia es que "la mitat dels estudiants que completen el grau en verterinaria no troben treball en el sector".

A juï del consell i dels decans de les facultats, l'apertura de nous estudis es "un engany per als estudiants que entren en la facultat pensant en estudiar una carrera bonica i volent treballar en ella i guanyar-se la vida quan en realitat no van a poder".

Ademes, explicaren que el Grau en Veterinaria es un dels estudis "mes cars" per la gran cantitat d'instalacions i recursos que requerix, conforme a les exigencies europees en materia de salut alimentaria i estudis d'esta area, i que els alumnes aporten "menys del 15 per cent" del cost de la matricula, mentrimentres que el restant del cost ho assumixen les arques publiques, en el cas de les universitats publiques.

"Solament per al manteniment de les universitats de veterinaria fan falta entre huit i deu millons d'euros anuals ¿Te sentit esta despesa en l'actualitat per a formar professionals que no fan falta?", afig Badiola.

A juï del colectiu, lo que mou a l'apertura de noves facultats no respon a la lliure competencia sino a una mentalitat "desfasada" i "localista" i als interessos de professors que formen part de plantilles de facultats "sobredimensionades". De fet, asseguraren que l'apertura d'estudis universitaris en Espanya (en Veterinaria i unes atres professions) respon a una "bambolla universitaria pareguda a la que hi ha en Espanya en els aeroports" en paraules de Badiola.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les paraules del senyor Juan José Badiola, president del Consell General de Veterinaris d'Espanya, susciten moltes incognites. Si es de veres el cost que denuncia de les universitats de veterinaria obertes, i ell mateix afirma categoricament que sobren els professionals d'eixa materia, l'argument no a soles es valit per a no obrir noves facultats, sino per a tancar les existents. Pero no, ell unicament demana que no siguen uns atres els qui creen mes professionals per a un sector saturat, sino que volen continuar ells en el monopoli.

Seguint la seua "doctrina" tambe deurien de tancar-se les facultats de Dret, de Medicina, de Periodisme... ¿Algu coneix en espanya algun sector que no estiga saturat de professionals en un 24'1% de desocupats?

Per un atre costat, ¿a on queda el factor "vocacional"? ¿S'ha d'estudiar allo que te diguen, t'agrade o no, tingues capacitat o no? ¿Si tens vocacio de ser veterinari, mege, o ingenier, has d'estudiar historia, quimiques, llengua o periodisme, encara que les teues capacitats no siguen indicades o no tingues vocacio?

Actituts corporativistes de proteccio als que hi ha i traves a les noves incorporacions perjudiquen la lliure competencia i impedixen l'igualtat d'oportunitats.

La diversificacio de facultats permet l'acces ad elles ad eixa part del poble que si s'hagueren de desplaçar mes llunt per a assistir a l'universitat, no tindrien possibilitats financeres de fer-ho. Voler mantindre un status per mig del bloqueig de l'acces al grup de "privilegiats" que tenen els estudis i per tant la capacitat de llaurar-se un nivell social, no està en la llinea de solidaritat i igualtat d'oportunitats que propugna la carta magna.

Les protestes no van encaminades a resoldre els problemes que denuncien, han deixat clar que sobren professionals en eixe sector, pero no van a deixar de crear mes professionals del sector, lo que no volen es competencia per a crear eixos professionals. Reduïr l'acces a la professio nomes per als privilegiats que estiguen prop dels centres que ya hi ha i per ad aquells, que pel seu estatus economic s'ho puguen permetre.

Accio Nacionalista Valenciana propugna l'igualtat d'oportunitats per a tots els ciutadans, per lo que considera que la creacio de noves facultats dins del nostre territori es un fet positiu i necessari.

Foto: Corbis, Libertad digital

http://www.lasprovincias.es/comunitat/201412/16/veterinarios-protestan-t...