“la” covid i “la” Ebola (I) / per Antoni Fontelles

8/6/2020

 

            La pandemia d’este novedos coronavirus nos deixa sorpreses no nomes sanitaries, economiques i socials sino tambe idiomatiques. Al principi era general “el covid” (mes ‘natural’), pero a les dos o tres semanes començaren a apareixer en castella uns rars “la covid”, i tambe en valencià, “Portal informatiu sobre la COVID 19 a València” (anunci de l’Ajuntament de València, Lev-EMV, 5-4-2020: 25).

            El principal motiu dels canvis es l’opinio de la Fundéu (RAE).

            Est organisme explica que “La grafía recomendada para el nombre abreviado de la enfermedad por coronavirus es COVID-19, con mayúsculas, ya que se trata de la sigla inglesa de coronavirus disease, ‘enfermedad del coronavirus’. Dado que contiene el sustantivo enfermedad en su forma inglesa, su género es femenino (la COVID-19, mejor que el COVID-19)”. Reconeix que es l’Organisacio Mundial de la Salut qui ha batejat la malaltia com a ‘COVID-19’ i que si es vol lexicalisar usarém les minuscules ‘covid-19’, com en totes les atres patologies. Per al virus manté la denominacio ‘SARS-CoV-2’.

            Sense considerar incorrecte l’articul masculi, diu que “El género femenino se toma del sustantivo enfermedad; al igual que sucede con otras siglas: se dice el SIDA porque es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o la ELA por la esclerosis lateral amiotrófica”.

            Per la seua banda, el llingüiste Josep Lacreu opina (en el seu bloc, 3-4-2020) que hi ha paraules ambigües i esta podria ser-ne una. L’atribucio del genero –masculi– li vindria per l’analogia dels termens acabats en -id / -it, tots masculins, mentres que la forma femenina prove dels que coneixen l’orige angles de l’abreviacio.

            Lo que no observa Lacreu es que l’analogia fa que la gent pronuncie ‘còvit’ (plana i oberta, seguint termens com ‘solit’, ‘vomit’, ‘obit’, ‘ensomi’, ‘portic’, ‘oli’...). Yo he sentit esta fonetica varies voltes (i no ‘covít’).

            Anem a vore unes atres qüestions que nos poden orientar millor.

            N’hi ha una previa i objecte de debat: l’identificacio del microbi en la patologia. Pareix que el virus provoca unes malalties que son la causa de la mort (es habitual la formula ‘ha faltat per coronavirus’, pero la verdadera causa no es esta sino la neumonia, l’insuficiencia cardiaca...). No soc expert, pero virus en tenim per a donar i vendre i la major part nomes ocasiona patologies benignes (que tenen noms). Ells son els desencadenants. Son causades per virus: la poliomielitis, el grip, la pallola, la pigota, la febra groga, les paperes, el tracoma... Ya veuen... virus ‘masculins’ i ‘femenins’.

            Ademes, ahi estan les persones contagiades pel SARS-CoV-2... pero no han desenrollat cap sintoma (asintomatiques)... ¿es pot dir que han estat malalts?  No se cóm es tracta aço en medicina. La resposta estimular del cos (com la d’un orgue) ¿es una enfermetat?

            Pero no nos anem a posar fins i admetrem l’identificacio entre el covid-19 i la malaltia.

            En primer lloc, com diu Fundéu, es una adaptacio-adopcio de l’angles ‘coronavirus disease’ (‘disease’ = ‘dolencia especifica’). Per tant, ‘covid-19’ es la ‘malaltia del coronavirus 19’. Ningun castellaparlant o valenciaparlant o francoparlant o italoparlant te el perqué ni la necessitat de coneixer este fet idiomatic, ni crec que li importe molt.

            Sense tindre en conte l’orige angles, pareix morfologicament rar que siga ‘el virus’, ‘el coronavirus’ i ‘la covid-19’.

            Sonava be la concordança en els modificadors directes: el nou virus / coronavirus, l’agressiu virus / coronavirus, el virus / coronavirus desconegut, el propi virus / coronavirus... pero sonava mal: la nova coronavirus-19, l’agressiva coronavirus-19, la coronavirus-19 desconeguda, la propia coronavirus-19...

            L’atribucio inicial del masculi es produia perque sent una patologia se l’associava al generic ‘virus’ o ‘coronavirus’ i mes concret al SARS-CoV-2 (perque es consingerma del SARS-CoV-1). Estos bichets son molt prolifics: n’hi ha infinitat d’ells agrupats en diversos ordens (caudovirals, bacteriofacs, niuvirals, mononegavirus...) i en moltes families i generos (coronavirus, rotavirus...). Passa com en les bacteries i en tot el mon familiar d’estos sers microscopics.

Imagens: Pixabay (Thor Deichmann i Clker Free Vector Images)

Antoni Fontelles