La Diputacio convertix el 9 d'octubre en festa espanyola

5/10/2014

El proxim dijous 9 d'octubre, dia nacional de tots els valencians i valencianes, a la Diputacio no se li ha ocorregut una atra cosa que recuperar una festa no valenciana com el “rejoneo”, conegut tambe com a correguda de bous. ¿No tenien un atre moment per a fer-la, mes que el 9 d'octubre, unic dia de l'any en que els valencians/anes mostrem el nostre orgull de sentir-nos valencians? Puix es veu que no.
No es casual. Tot va en el mateix sentit i es mostrar l'espanyolisme en la festa nacional valenciana per autonomasia. La qüestio es anar transformant poc a poc una festa propia en una festa aliena, llevant-nos la consciencia de lo que som i hem segut a lo llarc de l'historia. Tambe s'ha de dir que aci s'estan juntant dos coses: gust i plaer, aixo es, mostrar la seua “espanyolitat” que te tot peper dins d'ell i l'imposicio aliena des de Madrit, puix som una autonomia intervinguda des de Madrit.
Està clar que fa falta una força propia que reaferme la nostra autoestima i que recupere la força perduda durant el govern del PP. Fa falta Accio Nacionalista Valenciana.
Foto del cartell: