La finançacio dels valencians (II) / J. Masia

27/2/2015

¿Per qué es important canviar el model de finançacio dels valencians? Es necessari perque afecta al nivell de vida dels valencians, a la seua sanitat, a la seua educacio, a les seues infraestructures, a la seua economia, etc. Un nou model es fonamental per a garantisar el nostre benestar social i a tots nos interessa aço, en independencia de la nostra ideologia. Sabem que no podem contar ni en el PP ni el PSOE perque els dos nos han portat a la situacio de crisis que patim, entropeçariem 40 vegades en la mateixa pedra.  Tampoc sería interessant deixar la nostra boljaca en mans dels que miren per uns atres interessos com fan uns atres partits espanyolistes o catalanistes (poden vore-ho en el canal Youtube d'Accio Nacionalista Valenciana). 

Si els valencians guardem un minim de dignitat nos hem de rebelar i dir prou ¿en qué s'ha convertit una persona que no vol que tots vixcam millor? 

Una de les investigacions realisades per Angel de la Fuente, economiste del Centre Superior d'Investigacions Cientifiques (CSIC), portava per titul  "¿Maltracte fiscal?", el seu objectiu era demostrar que Catalunya no estava especialment maltractada.  

Els  estudis son molt complexos perque utilisen els models econometrics per a favorir la posicio de cada part del conflicte. Pero em vaig a centrar en lo que m'importa, en les referencies a la nostra nacio i es lo que vullc que coneguen (destacare lo mes important). 

Tenim el gast per habitant mes baix de totes les comunitats autonomes d'Espanya i aço repercutix en pijor servicis. El govern central utilisa "una distribucio molt qüestionable de recursos entre autonomies, caracterisada per una elevada desigualtat i un alt grau d'arbitrarietat", la diferencia entre la nostra nacio (92.4 %), Catalunya (99 %), Madrit (101 %), Extremadura (110 %) i la Rioja en (120 %) es inexplicable, "sense que existixquen motius comprensibles per ad aço [...] carix, ademes, de tota llogica.".  

Angel de la Fuente escrigue: "Tambe resulta sorprenent la posicio de Valencia, que presenta un saldo deficitari a pesar de situar-se per baix de la renta mija per habitant.". Es un  sense trellat que si la teua riquea es inferior a la mija espanyola, es dir, eres mes pobre, en la redistribucio dels imposts recaptats que realisa l'Estat per a compensar les diferencies te quedes encara pijor, en resum: dones mes que reps sent mes pobre (?¡). Per aixo afirma que "La que sí te motius per a ficar el crit en el cel es la Comunitat Valenciana. El contraintuitiu signe negatiu del seu tipo impositiu simplement reflexa el fet de que, como ya s'ha vist, la regio te un saldo fiscal negatiu a pesar de tindre una renda per capita inferior a la mija espanyola - lo que a primera vista no pareix molt llogic-.".  

Podem concloure que el model de finançament de forma premeditada va contra la nostra nacio, es inexplicable, illogic, desigual i arbitrari perque no obedix a cap criteri racional (insularitat, tamany del territori, poblacio, riquea, etc.). El PP i el PSOE han perjudicat als valencians com mostra est investigador del CSIC.  Est economiste - que no es un roig terroriste bolivaria-, passà en acabant d'est articul a ser l'encarregat pel ministre Montoro de triar el model oficial de calcul. Ara diu que no es convenient ara modificar res a pesar de lo que escrigue. L'expresident Zapatero ho afirmà "La Comunitat es una de les historicament pijor finançades" i la reforma que feu en 2009 "no fon suficient" per a solventar est abus historic. Inclus els empresaris valencians i el mateix PP reconeixen que estem infrafinançats, en sintonia tambe en l'informe de les Corts valencianes.  

¿Per qué s'ha de mantindre una situacio tan injusta que fa tant de mal als valencians? Puix perque som un poble moll que sempre votarà a partits espanyolistes/catalanistes ("Tanto monta, monta tanto, Isabel com Fernando") i molts ofrenaran noves glories a Espanya encara que els chafen la gola i no puguen respirar. Aixina nos va.  

Un eixemple dels efectes d'una baixa finançacio -no es ni de llunt l'unic cas-, el poguerem trobar en la web change.org:  "Antoni es un treballador dels Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Patix cancer de prostata i en acabant de mesos de tractament, dos oncolecs li prescriviren un tractament que frenà la malatia. Un tractament valorat en 3.000 euros que la Generalitat li nega per raons economiques. Porta dos mesos, ingressat i la seua situacio se complica cada dia que passa".   

¿Es important o no tindre un finançament just? Per a Antoni ya no... faltà. QEPD.