La guerra civil: diacritics versus convergents (III) / J. Masia

4/7/2019

            Es facil observar, si es vol, la millora de les condicions personals dels devots del manifest del PP i per contra, l'empijorament dels que no donarem soport als populars, o les ventages conseguides de l'eix RACV-AELLVA-Oronella que forçaren a la RACV l'accentuacio i que portaren a la guerra civil. Tambe hui en dia, poden vore cóm les remores de LRP-RACV s'acosten al taburo PP, a vore qué es mengen a costa de rebentar l'image i impedir l'influencia del valencianisme. Algu encara no enten aço i miren que ho he explicat. 

            Com no cabien tots els prozaplana en una fulla del diari, no estaven tots els que eren, a lo millor, per falta d'espai o valentia, en privat tambe ficaren la ma a vore qué els caïa i Roma si pagà a traïdors, el cost de cadascu fon diferent, depenia de la categoria i alguns es cregueren que en tenien mes, pero alli pagaren a tots, millor o pijor, es dir, cap d'ells empijorà les seues condicions de partida i aço es mostra d'un proces sistematic, es dir, sense ventura.

            Els devots seguidors de la secta "accentua mentres pugues" i de "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón" podrien investigar una miqueta, pero la fe els obnubila la rao que no l'atreviment de l'ignorant i anteponen com sempre les amistats al be del valencianisme. ¿A ón estan els que mataven en defensa de Xavier Casp, Felip Bens, Artur Ahuir i comparsa? 

            Per contra, els que no subscrivirem el manifest dels fervorosos "valencianistes" defensors d'Eduardo Zaplana, el convicte, i tampoc nos quedarem en la junta d'Esteve, nos la jugarem, perderem possibilitats, llocs, publicacions, premis, etc., pero nos mantinguerem fidels als principis valencianistes i la veritat. ¡Malaida memoria de peix! 

            Com encara queda una miqueta d'esperit critic, alguns es donen conte de quí practíca la censura, i sense veritat, justicia i reparacio no es solventa res, ho repetire mil vegades. Els convergents poden enganyar als diacritics, mes inocents i menys inteligents, perque no els importa ser enganyats una i mil vegades "pel be del valencianisme i la germanor universal". Els recorde que LRP i la RACV estan dominades pels firmants del manifest prozaplana ¿es aço normal?, ¿per qué transigixen molts en aço? 

            Els antics amos de l'Oronella i els actuals del Lletraferit, aixina com els que estan en la AVLl, tots ells vivint per fer pancatalanisme, es descollonen de la bomba de profunditat que deixaren colocada. Un personage, impulsor dels accents, que ara escriu en catala, me comentava que el virus estava dins i que s'escampava, perque reduint les diferencies s'està mes prop que si se maximisen (¡¿algu no ho enten encara?!). No es lo mateix estar refregant-se que a 5 quilometros, de fet, si investiguen una miqueta trobaran un colege invisible en citacions creuades entre LRP, RACV i AVLl. Tot mastegadet no es pot donar a la boqueta, no sera perque no hem tengut antecedents. 

            Tornem a un conegut que travessà el pont, me dia que era qüestio de temps i que els problematics erem els diacritics, que desapareixerém i no gracies al pancatalanisme sino perque els de casa faran el treball brut, perque que els convergents son obedients i facilons, i als diacritics els pesa massa l'amor que mata i no entenen res de la consistencia, l'autonomia i l'estil de negociacio equitatiu, perque els sona a chinec, nomes me quedà que donar-li la rao. 

            La norma accentual de la RACV es part d'un proyecte d'ingenieria social que va per fases, nomes l'han de tornar a reactivar si es necessari o si s'obri una finestra d'oportunitat (vore https://filologiavalenciana.org/2015/03/17/dialeg-avl-loratpenat-racv/). De la nova directiva no espere res, seguixen les seues conferencies espanyoles, molt espanyoles i molt castellanes –que li canvien el nom i li fiquen RACE–, pero pareix, per perfil dels components, que no seguiran en la confluencia en la AVLl, la qual els abandonà perque trià d'acompanyant a l'IEC i l'historia d'amor no continuà.

            La RACV i LRP continuen fent-se fotos en el PP i aixina no pot alvançar de cap de les maneres. La germanor en cos i anima en el PP rebenta l'autonomia d'una minoria nomica, destruix l'estil conductual, la consistencia i la coherencia i IMPOSSIBILITA l'influencia del valencianisme, per aço i per la diviso creada no alcem un gat pel rabo i alguns inutils es pregunten per qué el valencianisme no funciona ¡no fa falta ser sicolec! En tindre una miqueta de trellat o ser valencianiste es suficient. Fa 23 anys, publiqui un articul sobre l'influencia social de les minories, ¡che, com si parlara en chinenc!

 

            Imagens: Las Provincias, mostres d'apoyo a Zaplana

 

J. Masia