La jornada escolar a debat

4/11/2014

Jornada contínua escolar: ¿beneficia o no a l'estudiant? Mentrimentres els pedagogos dubten de la seua utilitat, els coleges que unicament tenen classe pel mati han reduit l'absentisme escolar.

A punt de reobrir-se el debat al voltant de la "jornada contínua escolar", en lo Regne de Valencia continua havent una pregunta que no s'ha contestat: ¿beneficía o no als alumnes concentrar totes les classes pel mati?.

La Conselleria d'Educacio s'ha llimitat a dir que el rendiment escolar no s'ha vist perjudicat en la treintena de coleges que de manera experimental renunciaren a la jornada partida de classes pel mati i per la vesprada. ¿Es cert? ¿Cóm estan funcionant estos centres?.

El colege public Ciutat Artiste Faller es l'unic de la ciutat de Valencia que ha optat este curs per este model que tant ha enfrontat a associacions de pares i sindicats docents. No obstant, com explica el coordinador de la jornada contínua en el centre, Javier Hernández, la jornada contínua ha funcionat: "Alumnes que eren absentistes de serie estan venint regularment". De fet, el principal motiu per a provar el nou horari eren els elevats indexs d'absentisme escolar d'este colege de la periferia i en una gran proporcio d'alumnat immigrant, d'etnia gitana...

"Teniem moltes families que no s'implicaven, i que a la fi no feyen els quatre viages al dia per a anar a classe", conta este mestre d'infantil. "Hi ha tambe families en sos fills en este centre que no era el que hi havien solicitat en primera opcio i que tenien que acodir en autobus, i si ad aço li sumes el que han pedut beques de transport i menjador...".

Per al colege, per tant, la jornada contínua "era una manera de facilitar l'assistencia de l'alumnat i de tindre mes hores llectives aprofitables, ya que nomes s'entra i se'n ix una volta". Aixina, el nou horari llectiu es de 9 a 14 hores, en les tres sessions de 45 minuts, un descans de 30 minuts i tres sessions mes.

A continuacio s'oferix mejador i, per ultim, de 16 a 17 hores, activitats extraescolars debades. "Pensem que es un horari que s'adapta a mes models de families: els chiquets poden eixir a les 14, a les 16 o a les 17 hores", considera Hernández.

Un cas similar es el del colege public Lope de Vega de Torrent, que fon igualment assessorat pel sindicat ANPE en el seu proyecte de jornada contínua, que va pel seu segon any. Rosana Sanchis, mestra i coordinadora d'infantil, resumix la problematica: "Hi havia molt d'absentisme i molt de conflicte des de les 13 fins a les 15 hores, que repercutia en les classes de la vesprada". Concentrar les classes pel mati ha segut tambe positiu, fins al punt de que "ha millorat el clima general del centre", segons la professora. En la seua opinio, el problema es que "hi ha molta desinformacio entre els pares, quan la jornada contínua no ha supost cap de problema ni en infantil".

L'opossicio de les families es el principal obstacul per a la jornada contínua, i d'ahi que la Conselleria pretenga que l'accepten el 85% dels pares d'un centre per a autorisar-la. Ara be, la presencia en estos dos coleges de moltes families estrangeres fon paradogicament un impuls per al nou horari: "Estan mes acostumades a classes solament pel mati", destaca Sanchis, qui remarca que "els professors treballen les mateixes hores".

Pero, ¿qué tenen a dir el pedagogos? "Pedagogicament no hi ha criteri al voltant de si la jornada contínua va a ser mes productiva o eficient perque no hi ha cap d'estudi al respecte". Aixina de tallant respongue a la pregunta al voltant del rendiment escolar el president del Colege Oficial de Pedagogos de la comunitat autonoma de Valencia, Enrique Castillejo, qui per cert llamenta que "la Conselleria mai haja valorat la posicio tecnica del Colege".

Castillejo posa objeccions a les supostes ventages de donar solament classe pel mati: chiquets mes concentrats, horari europeu... D'entrada, "en Espanya no se donen les condicions per a que els chiquets presten mes atencio en les primeres hores perque arriben a classe adormits". I si "en Europa hi ha tants models d'horari com països", tampoc conve passar per alt que, per a la conciliacio, "l'horari escolar deu d'adaptar-se al llaboral i no al reves", sentencia Castillejo.

Qué diuen els estudis:

Mes desigualtat social

El professor de Sociologia de l'Educacio de la Complutense de Madrit, Rafael Feito, adverti en "Quaderns de pedagogia" que el pas a la jornada contínua pot incrementar les desigualtats perque "l'escola privada considera que es preferible la jornada partida".

¿I les extraescolars?

En l'informe "L'hora de l'escola", Mariano Fernández Enguita constatà que , en jornada contínua, "les activitats extraescolars han entrat normalment en decadencia", ademes de que "introduix un afanyament".

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/11/03/5456763d268e3e9d688b4571.html