La pilota valenciana declarada BIC (Be dInteres Cultural)

3/10/2014

El 5 de setembre, la Generalitat valenciana otorgarà ad este deport la maxima proteccio prevista en la Llei de Patrimoni Cultural.
Fabra assegura que la pilota junta tots els valors llingüistics, culturals, socials i etnografics de la Comunitat i es una de les bases del sentiment valencià com a poble.
Actualment hi ha mes de 3.700 jugadors de pilota federats i mes de 130 instalacions a on se practica este deport.

El President de la Generalitat, Alberto Fabra, ha anunciat que la Pilota Valenciana "sera el primer deport declarat Ben d'Interes Cultural (BIC) de la Comunitat". Sera el proximodivendres, día 5, quan la Generalitat li otorgue la maxima proteccio prevista en la Llei de Patrimoni Cultural, "un tramit en el que el Consell porta tiemps treballant en molta ilusio".

Fabra ha fet este anunci en la recepcio a la Seleccio Espanyola de Pilota Valenciana, en el Palau de la Generalitat, en motiu de la celebracio del VIII Mundial de Pilota a Mà, que se celebrà del 2 al 6 de setembre en Massamagrell.

"El 6 de setiembre, Día de la Pilota Valenciana, la celebracio sera doble: nostre deport autocton per antonomasia, propi i específic, protegit per la figura del BIC"- ha declarat el President- per a qui este deport es "un tesor del patrimoni cultural de la Comunitat Autonoma de Valencia."

El Cap del Consell ha resaltat que "el Consell sempre ha defes i preservat les tradiciones i la cultura autoctona, adoptant les mides necessaries per a garantisar sa conservacio". En concret, per a garantisar el bon desenroll d'este deport, Fabra ha recordat l'existencia del Pla Director de Pilota Valenciana 2012-2016.

Aixina mateix, ha asegurat que la pilota junta "tots eixos valors llingüistics, culturals, socials i etnografics" de la Comunitat i es "una de les bases de nostre sentir com a poble".

Un deport autonomic a nivell internacional.

Actualment, la Comunitat conta en mes de 3.700 deportistes de pilota federats, i estan en funcionament 130 instalacions en les que se practiquen les distintes modalitats. A nivell professional, se celebren cada temporada uns 30 campeonats i 2.200 partides del dia a dia.

Segons el President, estes senyes confirmen que la Pilota Valenciana continua tenint un gran arrel en nostra societat i, "protegint-lo i practicant-lo es com s'ha conseguit mantindre-lo vigent i genuï."

"Es un orgull contar en tants deportistes, aficionats o professionals, perque es un reflex de la diversitat de la societat valenciana i de la sensibilitat, a lo que forem, a lo que som i a lo que serem", ha afirmat.

Per ultim, el President ha desijat sort als 16 integrants que conformen la 'Seleccio Pilota' d'España i que competirà en el VIII Mundial de Pilota a Mà 2014 i les ha agraït que "porten a lo mes alt el nom de la Comunitat Autonoma de Valencia en el Mundial".

---------------------------------------------------------------------------------------

Llegint les declaracions que fa el nostre President de la Generalitat Valenciana, qualsevol creeria que el seu Govern està protegint cuidadosament el patrimoni cultural. No entrarem en extendre-nos en recordar als ciutadans el desproposit dut a terme pel Govern del Partit Popular, en la creacio de la AVLl, una entitat que afirma que la Llengua que deu regular i normativisar no existix.

Si volem incidir en les dicrectrius de la Conselleria de Cultura que fa que dia a dia s'ensenye i s'imponga el catala en els coleges. Igualment volem denunciar com eixa mateixa Conselleria de Cultura permitix que en els coleges s'ensenyen entelequies de mancomunitats inexistents, permetent ingerencies inadmissibles d'unes atres administracions autonomiques en temes llingüistics i culturals.

Li recordem senyor Fabra que dita Conselleria de Cultura forma part del seu Govern, eixe que voste nos vol vendre que fa tant per eixos valors llingüistics, culturals, socials i etnografics. Valors que son vilipendiats i obviats en les aules, dia a dia, seguint les directrius que voste i el seu Govern marquen. Accio Nacionalista Valenciana conmina al Govern valencià a fer realitat les paraules del nostre President Fabra i defendre dia a dia els valors que conformen la nostra identitat. Exigim que es traga el catala dels coleges i que es done pas a la Llengua Valenciana en les normes d'El Puig.

Com no confiem en que ara el Govern que presidix el senyor Fabra vaja a enmendar tot lo fet en totes estes llegislatures, demanem al poble valencià que li retire el seu recolzament i busque opcions valencianistes que com Accio Nacionalista Valenciana, siguen capaços de defendre l'identitat valenciana tal i com toca.

Foto: Wikipedia/ Martorell

http://www.elperiodicodevalencia.com/727/la-pilota-valenciana-sera-declarado-bien-interes-cultural