La polemica visita de Montoro a Valencia

3/2/2015

Montoro dona l'esquena als valencians. Passada la visita feta el 31-01-2015 pel ministre d'Economia Montoro i les seues declaracions, veem que estem en una situacio absurda, creada conscientment des del govern central de Madrit. Per una part s'admete, durant la roda de prensa, l'endemica infrafinançacio que patix la Nacio Valenciana. Els intents dels empresaris, del president de la Generalitat, Albert Fabra, i dels periodistes per traure d'esta visita algun compromis economic, per a aliviar la complicada situacio de les arques de la Generalitat, i subsanar l'agravi comparatiu en unes atres autonomies molt mes beneficiades del repartiment de l'Estat, fon impossible. Afirmà que «El plaç que queda de mandat es curt. La llegislatura que ve se podra abordar el canvi de model de finançacio», llançant d'esta manera una creïlla calenta a les mans del Govern que ixca de les proximes Eleccions Generals de novembre.

De vesprada, el ministre tingue un encontre en els empresaris valencians, passats set mesos des de que s'ho hagueren demanat. Una afront mes, en esta llarga llista de desprecis. El ministre llevà importancia al fet i lloà la postura dels seus subalterns valencians a l'impondre una inversio publica molt mes baixa de l'exigida. 

Per a calmar els nervis davant d'este greu fet, per l'agravi comparatiu front a unes atres comunitats, afegi que «la Comunitat encapçala l'eixida de la crisis», cosa que ningu es cregue. Este galto posa en evidencia que si hi ha falta d'inversio en la nostra terra es gracies als empresaris, que ara la estan patint, i que han afavorit que unes atres opcions mes nacionalistes (i potenciadores de les empreses) no tinguen una oportunitat de govern, gracies al seu soport incondicional a la dreta estatal, que no li importa el desti que tinga l'empresa valenciana.

Per la seua part el president de la patronal valenciana CIERVAL, Josep Vicent González, senyalà que continuaran reivindicant una millora de la finançacio i revelà que han obtingut el compromis de que els «forats» de deficit de la nostra terra el Govern els «omplirà en l'inversio territorialisada». González creu que les «bones previsions» economiques permetran que algun sobrant dels presuposts vaja a parar a les comarques valencianes. 

Pel mati Montoro tingue una reunio en carrecs publics del PP valencià, en la seu del partit, per a parlar-los de la reforma fiscal i dels autonoms. El ministre reivindicà les politiques del Govern i l'assistencia financera a la Generalitat i als ajuntaments en el Pla de Pagament a Proveïdors i el Fondo de Liquidea Autonomica. Senyalà que «No rescatem a persones, a soles paguem pensions i garantisem que funcionen els servicis publics»; oblidant d'una manera clara el rescat als banquers i als bancs. 

Fon dins d'este discurs quan el ministre reconegue per primera volta, abans a soles ho havia dit el seu secretari d'Estat, Antoni Beteta, que la Nacio Valenciana, Murcia i Balears «estan infrafinançades», encara que culpabilisà de la situacio a l'actual model aprovat en 2009 pel PSOE «per a sostindre al Govern tripartit de Catalunya». De nou obvià tot lo temps que ells venen governant (ya fa un lustre) i totes les perdues socials i economiques a les que han donat lloc, incloent en este sant territori, en el qual estan governant. De l'anterior repartiment, aprovat en 2001 per un Govern en el que Montoro era ministre i que tambe marginava al territori valencià, no feu cap referencia. 

Per a contrarrestar el malestar en nostre territori sobre este problema sense solucio, Montoro quantificà els beneficis que aportarà la seua reforma fiscal del IRPF: «Tindra un efecte de 430 millons d'euros que beneficiaran a 2,2 millons de valencians, per lo que l'impacte mig en cadascun d'ells sera de 195 euros enguany i de 68 euros en 2016». 

Per a acabar el viage de Montoro, dins d'esta mar de desgavells i superbia, tirà un picher d'aigua freda a la propia alcaldesa, Rita Barberá, del seu partit, quan li negà finançacio per a acabar de pagar les obres de la Marina Real.

Una informacio de A.C.

Foto: Elconfidencial.com